13 november 2005

Min första debattartikel

Denna debattartikel publicerades i Norra Västerbotten den 27 oktober 2005 (finns ej på tidningens hemsida):
Svar på Lennart Gustavssons debattartikel ”Sådan är kapitalismen” i NV 25/10.
Jag tänkte svara på dina funderingar:
”[…] är det rimligt med dessa gigantiska aktieutdelningar?”
Ja, utdelningar från aktiebolag är mycket viktigt för att kapitalet ska kunna flyttas till de företag där de gör mest nytta, t.ex. från verkstadsindustrin till IT-företag. Restriktioner och skatter på aktieutdelning tvingar bara resurserna att stanna kvar i företag där de används mindre effektivt.

”Finns det en långsiktighet eller visar siffrorna på den så kallade kvartalskapitalismen?”
Värderingen av en aktie bygger på förväntningar av hur företaget kommer att gå i framtiden. Företagare tjänar på att vara långsiktiga. De är mycket mer långsiktiga än politiker, med er fyraårshorisont.

”[Kan storföretag göra mer] inom [till exempel] forskning och utveckling?”
Företag gör allt för att ge marknaden, det vill säga du och jag, det den vill ha. Det gäller även forskning. Om företagen forskar fram bättre antirynkkrämer eller ny miljöteknik bestäms av oss konsumenter när vi handlar. Storleken på forskningsinvesteringarna bestäms också av oss konsumenter, men då då vi avgör hur mycket av vår inkomst vi vill spara. Den statliga styrning man anar mellan raderna skulle inte göra något bättre.
Ja, företagen skulle säkert göra mer inom forskning och utveckling om det genomfördes nödvändiga skattesänkningar, privatiseringar och avregleringar.

”Har vi en rimlig fördelning mellan privat och offentlig konsumtion?”
Av frågan förstår man att du själv inte är nöjd med den nuvarande fördelningen, och där håller jag med dig. Den offentliga konsumtionen är alldeles för stor. Varje dag påminns vi om hur enorma summor slösas bort i byråkrati, hur landstingen kör Sovjetmodellen med toppstyrning av sjukvården, med uruselt resultat som följd, och hur skolan misslyckas med att lära ut vitala kunskaper.

”Har vi en hållbar ekonomisk utveckling när vi ser hur några fås privata rikedomar ökar dramatiskt medan många har en verklighet där resurserna inte räcker till?”
Stora privata förmögenheter behövs i en sund ekonomi därför att det är därifrån resurserna till investeringar tas. Det som skulle behövas är att vanligt folk kan tjäna mer på arbete, utbildning och företagande, så att fler privata förmögenheter kan skapas.
Insändarredaktionen strök några formuleringar i artikeln och satte rubriken till "Konsumenterna styr". (Detta blogginlägg är flyttat från min gamla blogg.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar