03 januari 2006

Insändare om USA

I dag hade jag en insändare i Norra Västerbotten (finns ej på tidningens hemsida).
Överdrifter om USA

Svar på "Inget ont om folket men Bush är kass" i NV 21/12. Du skriver att om man läser om USA så får man veta att regeringen styrs av intresseorganisationer och företag. Det stämmer om man läser den svenska vänstervridna dagspressen eller ser på statstelevisionen, som under ledning av TT sprider den ena överdriften efter den andra om USA.

Bush kampanjkassa uppgick i senaste valet till motsvarande 6 kr per amerikan. Men i ett land ger en mäktig organisation stöd till ett parti motsvarande 55 kr per invånare, i utbyte mot diverse förmåner och privilegier. Landet är Sverige, organisationen LO och partiet socialdemokraterna.

Du skriver också att USA försöker tvinga på länder den västerländska demokratin. Men vilket styrelsesätt ska man annars ha än ett med allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och rättssäkerhet? Dessa värden är ingenting som hör ihop med någon viss kultur. Påståendet att bara västerlänningar klarar att välja sina ledare andas rasism.

Självklart är det tragiskt att upp till 31 088 människor (enligt iraqbodycount.net) dött efter det amerikanska intåget i Irak men det är ändå långt under de ca två miljoner som Saddam Hussein beräknas ha mördat. Det är betydligt bättre i Irak nu än under Saddam. Det är främst bland de ca tjugo procenten av befolkningen som är sunniaraber, vilka gynnades av Saddam, som det finns upprorsmän. Övriga delar av Irak, där shiiter och kurder dominerar, är relativt fredliga. Mycket ser positivt ut i Irak – högt valdeltagande, en majoritet har en positiv framtidssyn enligt en undersökning, och bl.a. andelen som har telefon är större än någonsin.

Det var säkert flera olika motiv som gjorde att USA, Storbritannien, Spanien, Italien, Danmark, Japan m.fl. länder valde att avsätta Saddam, och där var kanske säkrandet av strategiska råvaror en del. Huvudmotivet var självklart att ge Iraks folk möjlighet att välja sina ledare. Hela världen tjänar på ett stabilt och demokratiskt Irak.
Rubriken sattes av insändarredaktionen. Jag kom inte på någon bra rubrik och överlät därför till proffsen att hitta på någon iögonfallande rubrik. (Detta blogginlägg är flyttat från min gamla blogg.)