27 oktober 2006

MUF går åt höger – förhoppningsvis

När valet var över så hoppades jag att Moderat Ungdomsförbundet skulle dra igång en kampanj med ett liberalt budskap och med någon form av kritik mot den nya regeringen. I stället lanserades kampanjen muf.se/fredde som presenterar precis samma budskap som man hade i valrörelsen, dvs. att paradiset kommer för att man tar i hårdare mot brottslingar och gör några marginella förändringar i skattesystemet.

Men förmodligen kommer MUF att gå åt höger senare, efter förbundsstämman i november. Då ska också en ny förbundsordförande väljas efter avgående Johan Forssell. Enligt källor så står valet i praktiken mellan Mattias Thorsson och Niklas Wykman. Thorsson är den enda jag har träffat av de två, och han är mycket kompetent och vältalig. Han står till vänster om Wykman men kan inte kallas ny moderat. Oavsett vem som väljs är därför förutsättningarna goda för en högersväng för MUF.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar