29 januari 2007

Tillväxten löste Nordirlandkonflikten

Nordirlandkonflikten är över! I 30 års tid har världen nåtts av rapporter om våld på Nordirland. Att konflikten nu är över har inte alls uppmärksammats lika mycket. Anledningen till att striderna stannat av är självklar. Storbritannien och framför allt Irland har sedan 1980-talets reformår haft mycket god tillväxt och oroligheterna har minskat i motsvarande grad. Rika människor krigar inte, helt enkelt.

23 januari 2007

Handel och demokrati för att lyfta fattigaste miljarden

Oxfordprofessorn i ekonomi Paul Collier skriver i European Voices julnummer en artikel med rubriken "A Marshall Plan for the world's bottom billion" (registrering krävs). Rubriken bådar inte gott. Ännu en intellektuell som hävdar att alla problem i världens fattigaste länder löser sig själva om Europa och USA släpper på pengakranarna ytterligare?

Det visar sig dock att Collier har en vettigare syn på saken. Han anser att den effektivaste hjälpen från USA till Efterkrigseuropa inte handlade om pengar utan om handel (frihandelsavtalet Gatt), standardisering (samarbetsorganisationen OECD) och säkerhetsgarantier (militärpakten Nato). Professorn förespråkar en likadan lösning för det utfattiga Afrika (dock kombinerat med bistånd). Han vill också att Västvärlden ska våga öka det militära engagemanget i Afrika. Även om jag inte håller med Collier i allt är hans utspel välkommet. Betydelsen av demokrati, om nödvändigt via utländsk militär inblandning, och handel för utveckling av u-länderna kan aldrig betonas nog. Jag ser fram emot artikelförfattarens bok på ämnet.

20 januari 2007

Wykman ryter till

Det är ett tag sedan jag bloggade senast, men eftersom jag nu har bredband i hemmet bör kan kunna publicera mer frekvent.

En händelse som är värd att uppmärksamma sedan sist är att Niklas Wykman blivit ny MUF-ordförande och rytit till mot de nya moderaterna i en debattartikel där han skriver moderpartiets tillgång till ungdomsförbundets propagandaapparat är villkorad mot att liberala idéer får genomslag i partiets politik. Han skriver också att skatterna kan sänkas "radikalt", och att Sverige bör lägga om från civilt till militärt bistånd, med flera godbitar. Det är precis en sådan ordförande MUF behöver. Hans första tid som ordförande får med utmärkt beröm godkänt.