29 januari 2007

Tillväxten löste Nordirlandkonflikten

Nordirlandkonflikten är över! I 30 års tid har världen nåtts av rapporter om våld på Nordirland. Att konflikten nu är över har inte alls uppmärksammats lika mycket. Anledningen till att striderna stannat av är självklar. Storbritannien och framför allt Irland har sedan 1980-talets reformår haft mycket god tillväxt och oroligheterna har minskat i motsvarande grad. Rika människor krigar inte, helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar