Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

24 februari 2007

Ny rapport om ekonomin och demokratin

I ett nytt skolarbete undersöker jag sambandet mellan rikedom och demokrati i världens länder. Så här lyder sammanfattningen:
Rapporten visar att alla länder som har en bnp per capita som överstiger 12 000 dollar antingen är demokratier, oljeländer eller småstater. Att oljestater kan vara rika länder men ändå diktaturer förklaras med att oljeinkomsterna centrerar makt till den statliga sektorn. De tre länder som varken har en icke-fossil produktion som understiger 12 000 dollar eller är demokratier är Brunei, Bahrain och Singapore. Dessa kan alla tre klassas som småstater, där kontroll av befolkningen är lättare än i geografiskt mer utbredda länder.

Det finns även ett allmänt positivt samband mellan i hur hög grad ett land uppfyller krav på medborgerliga och politiska rättigheter, och hur hög bnp per capita är. Särskilt inom fattigare länder finns dock en stor variation som måste förklaras med andra faktorer än välstånd.
Rapporten och faktaunderlaget finns att ladda ned:Bläddra till längst ned på sidan, vänta femton sekunder och klicka sedan på "Download".

06 februari 2007

Vänstervridning – igen

När president Bush nu har presenterat den amerikanska federala budgeten kan man som vanligt se stor skillnad i hur den rapporteras i svenska och utländska medier. Financial Times skriver att Bush vill göra nedskärningar i medelklassens förmåner för att kunna balansera budgeten, medan Dagens Nyheters artikelrubrik lyder "Äldre och fattiga får betala Irakkriget".

03 februari 2007

Global koldioxidskatt

I dessa tider när politiker och kvällstidningar tävlar om att kräva kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen tänkte jag genomföra en liten räkneövning för att se vilka åtgärder som skulle behövas i själva verket, om vi antar att människan verkligen påverkar klimatet och utgår från det värsta scenariet. Grunden för beräkningarna är den brittiska regeringens Sternrapport. Den säger att ungefär en procent av världens bnp hehöver satsas på åtgärder mot klimatförändringen. Detta motsvarar 651 168 500 000 dollar (IMF). Världen konsumerade 30 145 350 000 fat olja 2004 (CIA World Factbook). Det innebär att en global skatt på koldixodutsläpp skulle vara 21,6 dollar per fat. Oljepriset ligger just nu kring 60 dollar per fat, så det blir ett pålägg på oljepriset på 33 procent.

Vi ska nu applicera detta på det svenska bensinpriset. Kostnaden för själva bensinen är ungefär 3,50 kronor per liter (Svenska petroleuminstitutet). Med vår globala koldioxidskatt och detaljistens pålägg blir priset ca 5,50 kr, med moms ungefär sju kronor. Observera då också att vi har utgått från Sternrapporten, som av många anses överdriva kostnaderna. Dessutom bidrar ju (eventuellt) också naturgasen, och framför allt, kolet till den förstärkta växthuseffekten.

Brasklapp: Jag är inte något proffs på vare sig ekonomi eller statistik utan ville visa ett exempel på hur en global koldioxidskatt kan utformas. Med reservation för eventuella felaktigheter.