24 februari 2007

Ny rapport om ekonomin och demokratin

I ett nytt skolarbete undersöker jag sambandet mellan rikedom och demokrati i världens länder. Så här lyder sammanfattningen:
Rapporten visar att alla länder som har en bnp per capita som överstiger 12 000 dollar antingen är demokratier, oljeländer eller småstater. Att oljestater kan vara rika länder men ändå diktaturer förklaras med att oljeinkomsterna centrerar makt till den statliga sektorn. De tre länder som varken har en icke-fossil produktion som understiger 12 000 dollar eller är demokratier är Brunei, Bahrain och Singapore. Dessa kan alla tre klassas som småstater, där kontroll av befolkningen är lättare än i geografiskt mer utbredda länder.

Det finns även ett allmänt positivt samband mellan i hur hög grad ett land uppfyller krav på medborgerliga och politiska rättigheter, och hur hög bnp per capita är. Särskilt inom fattigare länder finns dock en stor variation som måste förklaras med andra faktorer än välstånd.
Rapporten och faktaunderlaget finns att ladda ned:Bläddra till längst ned på sidan, vänta femton sekunder och klicka sedan på "Download".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar