16 mars 2007

Privat kreditupplysning är lösningen

Många kritiserar kreditupplysningssajten Ratsit som kör en utomhuskampanj i dagarna, och det är svårt att inte instämma i att inte vem som helst ska kunna gå in på en hemsida och gratis kolla någons kredithistoria. Det vi ser är en konflikt mellan offentlighetsprincipen och den enskildes integritet, och båda är en del av grunden för ett rättssamhälle. Lösningen på problematiken är i detta fall att privatisera hela kreditupplysingsväsendet. Ett privat företag som agerar på uppdrag av banker och andra skulle ha större allmänt tryck på sig att skydda integriteten, eftersom dess uppdragsgivare lätt kan byta tillhandahållare av tjänsten, om missnöjet från kunderna skulle bli för stort.

Socialdemokraternas högersväng

Nu kommer den, socialdemokraternas förutsedda högersväng. Per Nuder skriver att partiet vid en valseger förmodligen inte kommer att kunna avskaffa jobbavdragen eller höja a-kassan. Carin Jämtins debattartikel om vår huvudstad är lite mer svårtolkad, men hon talar bland annat om kunskap i skolan, något som annars varit ett borgerligt slagord.

Sverige skulle må bra av en ny socialdemokratisk justering mot höger. Man får inte glömma att många av 1980- och 90-talens avregleringar som vi skördar frukterna av i dag genomfördes av socialdemokraterna. Därmed naturligtvis inte sagt att en borgerlig förlust 2010 inte skulle vara en katastrof; bara att den skulle vara lite mindre allvarlig.

14 mars 2007

Inget nytt från Uppdrag granskning

Många har reagerat på gårdagens Uppdrag granskning om att medias rapportering om dödsmisshandeln på Kungsgatan i maj 2005 var felaktig i många avseenden. Uppgifterna i programmet är dock inte nya. De har bland annat förts fram av Peter Wolodarski tidigare.

11 mars 2007

Missförstånd om USA:s ekonomi

Missförstånden om USA:s ekonomi och handelsunderskott är många. Ibland hävdas det att USA inte sparar någonting alls eller till och med har ett negativt sparande (se exempelvis Wille Faler). Naturligtvis är detta helt felaktigt. Lättillgänglig statistik visar att USA:s investeringskvot är 16 procent av bnp. Fem procentenheter av detta kommer från utlandet och sparkvoten är därmed elva procent. Detta betyder dock inte att den låga sparkvoten inte är ett problem. USA är ett rikt land och bör liksom Japan och större delen av Europa vara en kapitalexportör till exempelvis Kina och Afrika, där investeringar verkligen behövs, i stället för tvärtom som läget är nu.

Vad är då orsaken till detta missförhållande? Inte helt oväntat sneglar vi på den amerikanska statens ekonomiska situation och hittar ett federalt budgetunderskott på 4,5 procent av bnp, vilket förklarar nästan hela underskottet i bytesbalansen. Den viktigaste åtgärden för att vända obalansen vore därmed att skära i kostnaderna för federal byråkrati och sociala utgifter. Det är skadligt för ekonomin att låna pengar för konsumtion. I normalfallet får privatpersoner inte låna till konsumtion och enda anledningen till att staten får det är dess våldsmonopol, som garanterar återbetalning.

En annan orsak till den låga sparkvoten kan vara att amerikanerna i liten utsträckning tillåts att själva spara till sin ålderdom. I detta avseende är faktiskt Sveriges pensionssystem bättre. Att avskaffa Medicare och Social security vore ett viktigt steg mot ett ökat sparande.

TillgångMdr dollarAndel
Nettoimport5814,8 %
Bnp11 54295,2 %
Summa tillgång12 123 
 
Användning
Privata konsumtionsutgifter8 19967,6 %
Federala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar7476,2 %
Delstatliga och lokala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar1 27110,5 %
Summa konsumtion10 21784,2 %
 
Privata boendeinvesteringar5414,5 %
Övriga privata investeringar i byggnader2842,3 %
Privata investeringar i utrustning och mjukvara1 0568,7 %
Ändring av privata inventarier350,3 %
Summa investeringar1 91615,8 %
Summa efterfrågan12 133
 
Bytesbalans
Import1 923
Export1 342
Nettoimport581


Siffrorna är i 2000 års penningvärde och gäller för år 2006.
Källa: Fedstats

10 mars 2007

Inte lätt att skriva lättläst

Det kommunala handikapprådet i Skellefteå har skickat skrivelser till alla nämnder i kommunen, med krav på att protokoll och handlingar ska skrivas på ett mer lättläst språk så att alla kan läsa det. Det blir lite lätt komiskt när Gymnasienämnden ska författa ett svar på skrivelsen:
Gymnasienämnden och Gymnasiekontoret arbetar inte systematiskt med förenkling av texter. Kontorets och nämndens ärenden berör många människor. Tjänsteskrivelser och protokoll ska vara tillgängliga för alla. Korta meningar och vardagligt språk är en bra början. Fackuttryck och förkortningar bör undvikas. Tjänstemän från kontoret har deltagit i utbildningsinsatser som syftar till att förbättra informationens tillgänglighet. Gymnasiekontoret använder alltid ordbehandlingsprogrammets verktyg för rättstavning och grammatik.

Översättningar till alternativa sätt eller alternativa språk erbjuds inte. Översättningar har inte efterfrågats. Kunskaper och övriga resurser för att översätta saknas. Enstaka översättningar kan göras på begäran.