11 mars 2007

Missförstånd om USA:s ekonomi

Missförstånden om USA:s ekonomi och handelsunderskott är många. Ibland hävdas det att USA inte sparar någonting alls eller till och med har ett negativt sparande (se exempelvis Wille Faler). Naturligtvis är detta helt felaktigt. Lättillgänglig statistik visar att USA:s investeringskvot är 16 procent av bnp. Fem procentenheter av detta kommer från utlandet och sparkvoten är därmed elva procent. Detta betyder dock inte att den låga sparkvoten inte är ett problem. USA är ett rikt land och bör liksom Japan och större delen av Europa vara en kapitalexportör till exempelvis Kina och Afrika, där investeringar verkligen behövs, i stället för tvärtom som läget är nu.

Vad är då orsaken till detta missförhållande? Inte helt oväntat sneglar vi på den amerikanska statens ekonomiska situation och hittar ett federalt budgetunderskott på 4,5 procent av bnp, vilket förklarar nästan hela underskottet i bytesbalansen. Den viktigaste åtgärden för att vända obalansen vore därmed att skära i kostnaderna för federal byråkrati och sociala utgifter. Det är skadligt för ekonomin att låna pengar för konsumtion. I normalfallet får privatpersoner inte låna till konsumtion och enda anledningen till att staten får det är dess våldsmonopol, som garanterar återbetalning.

En annan orsak till den låga sparkvoten kan vara att amerikanerna i liten utsträckning tillåts att själva spara till sin ålderdom. I detta avseende är faktiskt Sveriges pensionssystem bättre. Att avskaffa Medicare och Social security vore ett viktigt steg mot ett ökat sparande.

TillgångMdr dollarAndel
Nettoimport5814,8 %
Bnp11 54295,2 %
Summa tillgång12 123 
 
Användning
Privata konsumtionsutgifter8 19967,6 %
Federala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar7476,2 %
Delstatliga och lokala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar1 27110,5 %
Summa konsumtion10 21784,2 %
 
Privata boendeinvesteringar5414,5 %
Övriga privata investeringar i byggnader2842,3 %
Privata investeringar i utrustning och mjukvara1 0568,7 %
Ändring av privata inventarier350,3 %
Summa investeringar1 91615,8 %
Summa efterfrågan12 133
 
Bytesbalans
Import1 923
Export1 342
Nettoimport581


Siffrorna är i 2000 års penningvärde och gäller för år 2006.
Källa: Fedstats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar