18 maj 2007

Bojkotta Rättvisemärkt!

Vid sidan av klimathysterin verkar rättvisemärkning vara det som är inne i de politiskt korrekta kretsarna just nu. Rättvisemärkning är galenskap som bör undvikas av varje konsument med moral, av ett antal orsaker. Den viktigaste orsaken är att man genom att handla rättvisemärkt stödjer tanken att den globala handeln som den fungerar nu skulle vara orättvis på något sätt. Det är den inte – handeln är baserad på frivillighet och vad produkterna faktiskt är värda på marknaden. För att bryta fattigdomen måste u-länderna skapa tillväxt genom att effektivisera den befintliga produktionen av jordbruksprodukter och samtidigt skapa nya industrier som producerar varor av högre värde. Det finns inga gratisluncher.

Rättvisemärkningen innebär att man på konstlad väg höjer priserna på vissa varor, vilket fördröjer den nödvändiga övergången till andra sektorer och samtidigt minskar efterfrågan. Vill man stödja fattiga människor ska man köpa billiga varor och skänka de pengar man har över till välgörande ändamål, exempelvis främjande av demokrati. USA:s försvarsmakt torde således vara den lämpligaste mottagaren. De sedan flera hundra år ständigt fallande priserna på jordbruksprodukter är något postitivt – det visar att det faktiskt sker en effektivisering av jordbruket. Att vilja motverka detta är att vilja vrida tillbaka klockan.

En annan del i rättvis handel-rörelsen är främjande av ekologisk odling. Detta innebär ineffektiv odling, kräver större odlingsarealer och är därmed skadligt mot både ekonomin och miljön. Slutligen tar Rättvisemärkt avstånd från barnarbete, vilket betyder att barn kommer att förlora sina arbeten och drivas in i prostitution eller kriminalitet. Om de lätt hade kunnat gå i skola hade de ju knappast arbetat, eller hur?

Gör en god gärning: Bojkotta Rättvisemärkt!

16 kommentarer:

 1. Jacob, om jag fattat allting rätt så är du bland annat för barnarbete?

  SvaraRadera
 2. Jag är inte "för" barnarbete, men jag tycker inte att det bör förbjudas eller motverkas genom bojkotter. För att ta ställning i frågan måste man komma ihåg bakgrunden: det normala är att barn arbetar. Genom historien och i alla världens länder har alltid barn deltagit i produktionen. Bara de senaste seklen har mänskligheten kunnat unna sig lyxen av att barn inte arbetar. Helt enkelt därför att detta är det bästa alternativet. Genom att barn arbetar kan man ha råd med bättre mat, kläder och bostad, och uppenbarligen värderar föräldrarna som fattar beslutet detta högre än att barnen går i skola. Vi ser det som en självklarhet att barn går i skola, men vi har ingen rätt att tvinga på våra i-landsvärderingar på fattiga människor i andra länder, med helt andra livsförutsättningar. Att göra barn arbetslösa kommer bara att tvinga in dem i ännu värre verksamhet än fabriksarbete, t.ex. hårt jordbruksarbete, prostitution eller kriminalitet.

  SvaraRadera
 3. Mja, den befintliga världshandeln är definitivt inte rättvis. Det finns enorma mängder protektionism, regleringar, subventioner och dylikt både bland i-länderna (framförallt EU och USA) och även u-länderna, vilket skapar en väldigt skev och orättvis handel (dock skulle ju inte den s.k. "rättvisa handeln" ändra på detta faktum).

  Sedermera är inte en enorm krigsmaskin (som dessutom är skattefinansierad) välgörande ändamål. Destruktion är som bekant motsatsen till produktion, och USA:s armé sköts/"ägs" ju dessutom av en regering som själv aktivt och storskaligt förstör handeln genom att reglera och subventionera marknaden (http://www.mises.org/freemarket_detail.asp?control=463).

  Och slutligen har du mitt i allt blint Bush-kramande verkat missa den kanske viktigaste anledningen till varför "rättvis handel" är dålig, vilket bla. diskuteras i följande artikel: http://www.mises.org/story/1548

  SvaraRadera
 4. Med Andra ord Jakob så är du 100% för att barn arbetar under usla förhållanden, med kemikalier som kan ge dem kroniska sjukdommar, för tidig död och i vissa fall en väldigt plågsam sådan?
  (OK aningen draget till sin spets, men du förstår poängen).
  För det är ju bland annat sådant som Rättvisemärkt motarbetar, Du verkar också tycker det är helt okej att förstöra vår jord till förmån för kapitalistiska jättevinster - på bekostnad av MÄNSKLIGT LIDANDE!?
  Jag ser det som modern tid's störa utmaning, att utrota fattigdommen, det viktiga, precis som du själv säger är att vi från Väst inte klampar in i U länder och säger - det här är så vi gjort och detta är rätt.
  Så behöver det inte vara, men att barn ska arbeta - det är definitivt inte okej. Och det finns miljoner anledingar till det som inte behöver nämnas. Även du kommer nog på några om du bara tänker efter.

  Att handla rättvisemärkt är att visa att man bryr sig om miljön - människorna och att man fast man gör det även kan handla internationella varor. Även rättvisemärkta produkter min vän går utmärkt att tjäna pengar på. Du som inte tycker man ska bojkotta o-rättvisemärkta varor, tycker du det är okej då att bojkotta rättvisemärkta varor? Du talar väl endå mot dig själv?

  Handla mer RÄTTviseMÄRKTA varor - för människorna och miljöns skull.

  PS. Även Lidl har numera rättvisemärkta produkter. Det om något säger lite. DS.

  http://www.rattvisemarkt.se/

  SvaraRadera
 5. För att alla människor i världen ska kunna vara fria måste alla ha samma förutsättningar. Ett barn som går i skolan och ett annat som tvingas att arbeta har inte samma förutsättningar. Därför måste vi bekämpa världsfattigdomen, vilket frihandel kan göra.
  Dock kan vi konsumenter i en marknadsekonomi välja vilka produkter vi vill köpa, och rättvisemärkningen är ett uttryck för en sådan vilja. Om vi konsumenter bojkottar produkter tillverkade av barn under usla förhållanden kommer det inte att vara lönsamt att ha barn i produktionen (produkterna går ju inte att sälja). I en marknadsekonomi har vi konsumenter stor makt, det skall vi utnyttja

  SvaraRadera
 6. Jag förstår inte varför du tycker det är fel att den som odlat kaffet/sockret/bananerna/rosorna etc. får en större procent av priset för varan, genom att färre mellanhänder används. Kan du förklara detta för mig vore det snällt.
  Och, tycker du inte det är värt en lite mindre effektiv odling per areal mot att t.ex. de som jobbar på bananodlingarna slipper få i sig de stora mängder gifter de utsätts för idag? Motivera gärna även detta i så fall.

  SvaraRadera
 7. Sofia, som jag förklarar i blogginlägget är köp av rättvisemärkta varor en mycket trubbig form av välgörenhet som gör mer skada än nytta. Det går inte bara att bestämma att arbetarna ska ha en viss summa i lön utan att det får konsekvenser. Lönen är bestämd utifrån marknadsfaktorer, t.ex. vad det skulle kosta att ha en maskin i stället för en arbetare. Att på konstlad väg höja lönen utan motsvarande produktivitetsförbättring blir ett hinder för en effektivisering av ekonomin.

  Angående ekologisk odling så är det inte vad jag tycker som är relevant, utan vad arbetarna tycker. Uppenbarligen tycker de att odling med bekämpningsmedel är värd de eventuella nackdelar det medför eftersom lönen då blir högre (produktionen större).

  SvaraRadera
 8. Men, det handlar egentligen inte om att höja lönen. Det handlar bl.a. om att faktiskt effektivisera leden från producent till konsument. Och därmed kan en större del av vinsten tillfalla den som producerat varan. Som visserligen blir lite dyrare för oss som köper dem (bl.a. är det förstås så att mindre mängder ger högre pris per enhet).

  Och jag tror inte att de flesta bananodlingsarbetare kan "välja" om de ska arbeta åt en "konventionell" eller ekologisk odlare. Jag tror att de flesta (ifall de nu har högre lön på besprutade odlingar, detta är inget jag är insatt i) skulle vara beredda att ta liite lägre lön för möjlighet till några fler levnadsår och friskare barn.

  SvaraRadera
 9. Sofia, du kan inte lura dig själv och påstå att rättvisemärkta varor är mer effektivt producerade och transporterade. Är det något vi kan vara säkra på är det att företag gör allt för att minimera kostnaderna och om mellanhänder är olönsamma så skulle de ha försvunnit för länge sedan. Nu fyller de uppenbarligen en funktion, t.ex. att transportera varorna eller att de kan sina respektive marknader bättre.

  "Och jag tror inte att de flesta bananodlingsarbetare kan 'välja' om de ska arbeta åt en 'konventionell' eller ekologisk odlare."

  Varför skulle de inte kunna det? Arbetsgivarna vill ju betala så låg lön som möjligt, så om arbetarna hade lockats av erbjudanden om lägre lön i ett ekologiskt jordbruk hade arbetsgivarna naturligtvis erbjudit det.

  "Jag tror att de flesta (ifall de nu har högre lön på besprutade odlingar, detta är inget jag är insatt i) skulle vara beredda att ta liite lägre lön för möjlighet till några fler levnadsår och friskare barn."

  Jo, vi i i-länderna kan tro det men vi har ingen rätt att fatta dessa beslut åt fattiga människor på andra sidan jordklotet med helt andra livsförutsättningar.

  SvaraRadera
 10. Hej Jacob! Jag hittade den här diskussionen vi en annan länk. Eftersom jag har arbetat lite med sådana här frågor måste jag be att få rätta dig på en del punkter.

  För det första accecpterar Rättvisemärkt barnarbete om det sker under sådana former att barnet kan fullfölja sin skolgång. Jag vet inte var du fått dina andra uppgifter från.

  För det andra: med ditt sätt att resonera är all form av marknadsföring ett onaturligt sätt att ingripa i den naturliga marknaden.

  Rättvisemärkt kan ses som ett varumärke där producenterna/marknadsföringen väljer att ladda med positiva egenskaper. Detta leder till att nya marknader skapas för kunder som är beredda att betala mer för att mänskliga rättigheter följs. På den nya marknaderna gäller nya spelregler, faktiskt mer överensstämmande med de marknadsprinciper du tror på eftersom subventioner och skyddstullars hämmande fekt satts ur spel.

  Enligt ditt sätt att se det är det otillåtet för råvaruproducenter i tredje världen att använda sig av samma marknadsföringsmetoder som Absolut, Coca Cola och andra stora varumärken. Både Absolut och Coca Cola är exempel på varor som säljs för priser skyhögt över produktionskostnaderna tack varae att de laddat sina varumärken med positiva värderingar. Att hävda att det är omoraliskt när råvaruproducneterna gör samma sak är ren och skär dubbelmoral.

  En viktig princip när det gäller rättvisemärkt är att inköparna förbinder sig att aldrig köpa råvaror för ett pris som ligger under produktionskostnaden. Skälet till att världsmarknadspriset ligger under dessa kostnader beror främst dels på EU:s skyddstullar dels på skyhöga politiska subventioner i vissa producentländer. För att säga det rent ut: det finns ingen frisk marknad. Det finns inga marknadsprinciper som dem du refererar till.


  Din tro på att arbetarna har ett val är en chimär. Chiquita står just nu åtalade för medhjälp till massmord, fackföreningar är inte bara förbjudna på många håll. Det är förenat med livsfara att organisera sig fackligt. Ditt resonemang utgår från en naiv tro att mänskliga rättigheter tillgodoses vid produktion.

  Låt gå för att det är ett trubbigt redskap att handla Rättvisemärkt. Men tyvärr är det vad vi har.

  Låt oss gemensamt kämpa för att skyddstullar och jordbrukssubventioner avskaffas. Men tro inte att marknaden ska reglera sig själv så länge dessa finns.

  SvaraRadera
 11. allt detta som du förelår, jacop, jobabr rättvisemärkt för. rättvisemärkt är mer än ett schysst pris. det innebär till exempel att en viss del av inkomsten ska gå till att bygga upp närsamhället, t.ex. skola och sjukvård. man förbättrar alltså även social standard, och utbildade människor är ett lands bästa garanti för en stabil framtid.

  SvaraRadera
 12. Ledsen Jacob, men det är initiativ som rättvisemärkt och miljömärkningar som gör att en marknadsekonomi faktiskt fungerar.

  För att en marknadsekonomi ska fungera i praktiken och inte bara teorin så krävs det att vi konsumenter har information nog att göra rationella val. Dessa organisationer erbjuder oss en möjlighet att göra dessa fria val av vilka egenskaper och värden vi värderar i en produkt relativt alternativen.

  Jag väljer aktivt rättvisemärkt och miljömärkt eftersom de garanterar mig att varan är producerad enligt vissa miniminormer som jag kräver av mina konsumsionsvaror! Eftersom jag annars inte har någon inblick i hur varorna produceras finner jag det värt de extra örena att betala för en minimigaranti. Detta är i högsta grad liberalt, liberalism innebär ju också att människor har rätten att välja alternativ som inte skulle vara teoretiskt ekonomiskt rationella men som har andra värden!

  SvaraRadera
 13. Det här var ju riktigt underhållande! :) Det är fantastiskt hur du i ena stunden är "den store humanisten" som tycker att alla förtjänar skolgång och rättsäkerhet (inlägget "Den ädle vilden är en myt") för att i nästa stund förvara barnarbete!

  Du skriver: "Rika och välnärda svenskar sätter sig framför datorn efter middagen och tycker att dessa människor gott kan stanna i djupaste misär i regnskogen utan att ens få veta att det finns rättssäkerhet, förlossningshjälp, vacciner, utbildning och klockor i världen utanför."

  Men när det gäller människor som lever i verklig misär och fattigdom utanför djunglar och savanner, DÅ är det plötsligt skitsamma hur de har det? Konsekvent? Nej, knappast.

  Man kan ju undra vad du tänker när du om tio år läser dina egna inlägg. Så pass mycket evolutionist är jag att jag tror att tiden kommer att bota dig från din okunskap.

  SvaraRadera
 14. tycker du är fullkomligt borta och har ingen som helst verklighetsförakring. Det finns företagsledare i världen som skiter fullständigt i miljö, hälsa, humanistiskta och liberala värderingar. Deras enda intresse är att maximera sina vinster, inget fel i det, men det gör ju att de också utnyttjar människors behov av arbete.

  Att tro att alla som är rika, äger företag och har makt är automatiskt goda är verklighetsfrånvänt.

  marknadsliberalism och kapitalism är den enda rätta vägen men man får inte blunda för hänsynslösa individer som inte bryr sig om miljö, hälsa, humanism och liberalism.
  Det finns inget liberalt i att förnedra människors behov av lön, mat.

  "marknaden" är inte en person utan miljoner företagare och köpare. Det är ingen homogen grupp. Alla är olika och alla agerar olika, har olika agendor, olika moral, olika kulturer, olika människosyn osv osv.

  Att bara ge efter för att alla får "göra som de vill" och blunda för det faktum att det finns idiot.

  Visst man kan bojkotta vissa varor och det är just DET som rättvisemärket är till för. Att sätta fokus på varor som är producerat på ett schysst sätt.
  Det gör att man kan lyfta upp goda exempel.
  Vad är det för fel på det?

  Men det absolut roligaste med denna bloggsida är att dina Google ADS till vänster... hahahah....

  SvaraRadera
 15. Du har en bra argumentationsteknik och kan utveckla den att bli riktigt bra om du vill. Synd bara att du redan innan du började leta uppgifter bestämt dig för vad du tycker. det tappar lite av musten. Det är ju ingen som helst tvekan att det har sina fördelar med rättvisemärk också. Ta dig i kragen och läs på ordentligt. du kan ju bli nått vetja.
  Ps. Som universitet studerande vid med ingång mot miljö och statsvetenskap kan jag väll inte påstå att din information är speciellt grundad över huvud taget. Snälla öppna ögonen för du är en som faktiskt kan få många att göra goda gärningar.

  SvaraRadera
 16. Till de två sista anonyma inläggen. Ni argumenterar inte emot någon ting i sak, personliga påhopp och svävande uttryck som ni använder er av bidrar ju inte till kunskapsutveckling

  SvaraRadera