13 maj 2007

Minister mot migration

Migrationsminister Tobias Billström besökte Skellefteå i veckan. Besöket avslutades med en träff med lokala partimedlemmar som jag fick förmånen att delta i. Jag är inte nöjd med en politik som Billström presenterade. Han nämnde genomgående flyktingarna som ett problem och det verkade som att hans uppgift som migrationsminister är att minska invandringen så mycket det går. Ministern kritiserade också den tillfälliga amnestin för asylsökande som fått avslag och gömt sig. Självklart är det viktigt att de som kommer till Sverige får jobb, men det är ett problem av sekundär natur när människor svälter och förtrycks runt om i världen. Framför allt är jobbproblemet Sveriges problem, inte invandrarnas, eftersom invandrare till Sverige normalt skapar jobb åt sig själva, om inte den ekonomiska politiken hindrar dem.

Enda ljusglimten är att man nu vill undersöka möjligheterna av arbetskraftsinvandring. Jag känner inte till detaljerna, men antar att det handlar om välutbildade människor eller arbetare med yrkeskunskaper, och inte ger möjlighet för fattiga afrikanska bönder att flytta hit och skapa sig en framtid. Detta vore verklig solidaritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar