25 maj 2007

MUF ryter till i miljödebatten

MUF har publicerat en ny rapport om miljön. Rapporten är kraftigt färgad av Johan Norbergs När människan skapade världen och objektivisten Carl Svanbergs medverkan. Några godbitar inkluderar:

"En av Greenpeaces grundare, Patrick Moore, har gjort följande observation: 'Environmental extremists are anti-human. Humans are characterized as a cancer on the Earth. To quote eco-extremist Herb Hammond, "of all the components of the ecosystem, humans are the only ones we know to be completely optional". Isn't that a lovely thought?'

Denna motbjudande attityd gentemot mänskligt liv, som alla ekologister i varierande grad delar, kan inte förstås om man inte förstår innebörden av att hålla naturen som intrinsikalt värdefull. Men om man verkligen delar detta synsätt, då följer det bara logiskt att man vill mänskligheten illa.

Nu kanske någon vill protestera genom att påpeka att dessa bara utgör en liten grupp av extermister. De representerar inte den måttfulla 'mitten' inom miljörörelsen. Men premissen som ligger bakom alla uttalanden av detta slag förekommer även i miljörörelsens mitten. I miljöpartiets program kan vi läsa: 'Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan'."

"Om mänsklig välfärd är ett mått på hur bra människans miljö är, då följer det att fattigdomen är det enskilt största miljöproblemet som mänskligheten ännu brottas med. Fattigdom inte bara leder till sämre miljö eftersom fattiga människor inte har råd med att exempelvis prioritera ren teknologi framför ren överlevnad. Fattigdom i sig själv, menar vi, är ett miljöproblem. Att leva under materiell fattigdom är att leva i en, för människan, dålig miljö. Dvs att leva under dåliga levnadsförhållanden. Människor lever kortare, smutsigare och obekvämare på grund av deras fattigdom. Och eftersom ekonomisk tillväxt är det enda som kan göra slut på fattigdomen, råder det ingen som helst konflikt mellan en bra miljö och ekonomisk tillväxt."

MUF:s rapportansvarige André Assarsson har gjort ett mycket bra jobb med att producera denna rapport. Vi behöver mer politisk inkorrekthet i miljödebatten. André har avslöjat för mig att det kommer fler rapporter. De har mycket att leva upp till. Läs också MUF:s tidigare rapporter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar