31 maj 2007

Svenskarna tar lätt på yttrandefriheten

Profeten Muhammed
Kränkande?
I dag presenterade Studieförbundet Näringsliv och samhälle en rapport om svenskarnas inställning till yttrande- och tryckfriheten. Underlaget till rapporten utgörs av SOM-institutet i Göteborgs årliga opinionsundersökning. Svaren på flera frågor är mycket oroande. Hela 74 procent tycker att man ska förbjuda något så vagt och svårdefinierat som "sexistisk reklam". Gillar man inte sådan reklam får man väl köpa en annan tidning eller byta kanal.

78 procent tycker att man inte ska tillåtas publicera namn och bild på dem som är misstänkta för brott. Viktigt att komma ihåg i detta fall är att det är en offentlig handling vi talar om. Varför skulle man inte tillåtas trycka det som vem som helst kan gå till en registrator och ta del av?

Mest bekymrad blir jag emellertid över att åsikten att man inte ska tillåtas "kränka" religiösa grupperingar delas av 62 procent. Men man kan bara kränka individer. Om olika grupper skulle kunna få sina motståndare dömda för att de påstår sig vara kränkta är vi inne på en farlig väg, vilken vi förvisso redan har slagit in på genom lagen om hets mot folkgrupp. Det är en självklarhet att man ska kunna karikera, kritisera och förlöjliga religioner, liksom andra åsiktsriktningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar