Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

21 juni 2007

Det blir inga häftiga rymdstrider

Så här i lovtider är Star Trek ett obligatorium. Varje vardag kl. 13.25 är det TV 6 som gäller (repris nästa dag 8.30). Star Trek handlar om ett rymdskepp utsänt från jorden på 2300-talet för att utforska rymden.

Star Trek är en fantastisk serie med en blandning av spänning, äventyr på nya platser och häftiga vapen. Jag, som är ett science fiction-fan, stör mig dock över vissa företeelser i serien; företeelser som finns med i de flesta science fiction-serier men som förtar lite av behållningen av serien.

The Prime Directive är omoraliskt
Det som irriterar mig mest i Star Trek är the Prime Directive (ungefär Huvuddirektivet) som gäller för att styra hur United Federation of Planets (där Jorden ingår) ska handla när den träffar på outvecklade civilisationer, det vill säga civilisationer som inte har utvecklat överljusrymdfart. Huvuddirektivet är en sträng order till Starfleets personal att inte ingripa i dessa civilisationers utveckling, ens för att rädda civilisationen från undergång. Man menar att evolutionen måste ha sin gång. Resonemanget är densamma som folkrättens doktriner om länders självbestämmande och inre angelägenheter.

Huvuddirektivet är en omoralisk princip. Alla varelser, vare sig de är människor eller inte, som har ett förnuft har en fri vilja och därmed rättigheter. Observera att förnuft inte är ett relativt begrepp – det handlar inte om huruvida någon art är "smartare" än någon annan – antingen har man ett förnuft eller så har man det inte. Såsom förnuftiga varelser har dessas upplevelser och liv ett egenvärde. Att säga att en förindustriell kultur skulle ha ett egenvärde men inte de enskilda individerna som utgör den är att degradera mindre utvecklade utomjordingar till djurens nivå eller lägre än så. Vi vill ju att djur ska leva så naturligt som möjligt, och vi människor ska inte ändra deras livsförutsättningar. Dessutom vill vi minimera djurens smärta, åtminstone om den är orsakad av människor.

Att betrakta förnuftiga utomjordingar på detta sätt, som djur eller som föremål på ett museum – att se men inte att röra – är ovärdigt en medkännande mänsklighet. Om mänskligheten någon gång skapar en Starfleet som kommer i kontakt med utomjordingar bör principen vara att hjälpa varje civilisation den stöter på genom att introducera moderniteter som demokrati, individens rättigheter, aktiebolag, vetenskap, elektricitet, överljusmotorer och så vidare. Därtill skulle jordiska företag kunna investera på andra planeter liksom i-länderna investerar i Kina och Indien i dag. Om en bebodd planet dessutom inte har nått den grad av utveckling där det finns demokrati bör man ockupera hela planeten och tvinga fram demokrati. Här gäller principen att en ockupationsregim som är vald av någon annan (även om det är varelser av en annan art ljusår bort) och dessutom har för avsikt att införa demokrati har större legitimetet än en regim som inte är vald alls.

Det blir inget kärnvapenkrig
I Star Trek har människan under 1900- och 2000-talen upplevt flera förödande krig med kärnvapen involverade som dödade över en halv miljard människor och närapå kastade mänskligheten tillbaka till medeltiden. På 2300-talet har dock människan rest sig ur misären och skapat ett stabilt och fredligt samhälle. Att TV-seriemakarna ändå inte kunde hålla sig från att slänga in en fruktansvärd katastrof är regel snarare än undantag i science fiction-produktioner. Jag kommer att visa varför ett framtida domedagsscenario är fullständigt orealistiskt.

Om tillväxten i världens BNP per capita sedan 1950 håller i sig i 400 år till, vilket verkar sannolikt med tanke på den stadiga och ökande tillväxten det senaste seklet, kommer genomsnittsinkomsten per människa att uppgå till 12 900 000 dollar när Star Trek – The Next Generation tar sin början år 2364 – lika mycket som 300 amerikaner tjänar i dag.

På liknande sätt kan man räkna ut att om trenden under 1900-talet fortsätter kommer människor i genomsnitt att leva till dess de fyller 192 år 2364. Till skillnad från BNP finns det dock tyvärr ett biologiskt tak för livslängdens utveckling. Vi kommer att få se ökad medellivslängd, men tillväxten kommer förmodligen att avta.

Tillgängliga fakta visar att demokrati, ekonomi och fred är starkt sammankopplade och att mänskligheten på dessa områden har gjort enorma framsteg under det gångna århundradet. Krigen har minskat och demokratierna har blivit fler, framför allt under 1990-talet. Nästan alla stater med en BNP per capita som överstiger 12 000 dollar är demokratier. Med nuvarande tillväxttakt kommer den sista staten som når 12 000 dollar att göra det i början av 2100-talet. Konfliktforskningen har bevisat att två demokratier aldrig har gått i krig mot varandra. Alla folkmord har också begåtts av diktaturer eller av demokratier i krig med diktaturer (exempelvis andra världskriget).

Allt detta visar att det är högst osannolikt att företeelser som krig, diktatur eller fattigdom skulle existera om hundra år, eller ännu tidigare. Teknikutveckling och ekonomi har också ett starkt samband. För att utveckla nya tekniker, inom exempelvis krigskonsten, krävs bevisligen en hög grad av ekonomisk utveckling. Med tanke på att jorden nästan har övervunnit krig och diktatur redan, utan att ens ha besökt grannplaneten, är det troligt att civilisationer som har nått den grad av utveckling att de kan resa mellan solsystem samtidigt är så rika att de inte krigar. Så tyvärr alla nördar, det blir inga häftiga rymdstrider med fasrar och fotontorpeder. De som skulle kunna bygga sådana rymdskepp är helt enkelt för rika för krig.

Kapitalismen blir inte historia
I Star Trek har mänskligheten tack vare de tekniska framstegen lämnat kapitalismen och penningsystemet bakom sig. I stället för att tjäna pengar kan människorna ägna sig åt djupare, andliga och filosofiska behov. Människornas hemska förflutna representeras i stället av de fula ferengierna, som lever i ett rått frimarknadssystem och bara bryr sig om pengar.

Dessbättre finns det ingen motsättning mellan att bry sig om mjuka, icke-materiella frågor och att tjäna pengar – tvärtom, det är rika människor som har råd att se till något annat än bröd för dagen. Rika begår mindre brott, är mer kulturellt aktiva, arbetar mindre, bryr sig mer om familjen, tänker mer på miljön och är lyckligare. Även människor i en avlägsen framtid med högre välstånd kommer att vilja ha ett lite bättre rymdskepp, en lite bättre skola för barnen eller kortare arbetstid. För det behövs pengar.

Det finns inga gränser för människors behov. Kapitalismen kommer att leva kvar och blomstra i många årtusenden till.

3 kommentarer:

 1. Gränser för människors behov... Jag kommer att tänka på the Culture i Iain Banks space opera-romaner. Det är ett fullständigt överflödssamhälle, där alla har allt de vill och därmed inte behöver någon ekonomi.

  Å andra sidan har vi The Golden Age-trilogin av John C. Wright, där man har ett oerhört överflöd, men där ändå ekonomin spelar stor roll (valutan är beräkningskapacitet).

  Bägge rekommenderas varmt om du är intresserad av sf med lite tanke i (som samtidigt är mycket underhållande).

  SvaraRadera
 2. 'Alla varelser, vare sig de är människor eller inte, som har ett förnuft har en fri vilja och därmed rättigheter. Observera att förnuft inte är ett relativt begrepp – det handlar inte om huruvida någon art är "smartare" än någon annan – antingen har man ett förnuft eller så har man det inte. Såsom förnuftiga varelser har dessas upplevelser och liv ett egenvärde.'

  Med detta resonemang finns det många människor som inte har rättigheter, eller hur? Nämligen många förståndshandikappade.

  SvaraRadera
 3. "Om en bebodd planet dessutom inte har nått den grad av utveckling där det finns demokrati bör man ockupera hela planeten och tvinga fram demokrati."

  Och vad säger att planeten, om den lämnas i fred, inte utvecklar ett ännu bättre system än det vi kallar demokratiskt.

  Verkligheten består inte av två poler, pojkspoling.

  SvaraRadera