Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

17 juni 2007

Dåligt m-förslag om anhöriginvandring

Moderaterna vill kräva att anhöriginvandrare har jobb och bostad i Sverige. Vid första anblicken ter sig detta vara ett bra liberalt förslag som främjar det personliga ansvaret. I själva verket handlar det dock om populism och om att stänga till Sveriges gränser ytterligare. Alla som vill bör ha rätten att flytta till Sverige, oavsett om staten anser att de kan försörja sig eller inte. Som jag tidigare påpekat är invandrare som kommer till Sverige inte bara löntagare utan också konsumenter (och sparare som skapar resurser till investeringar), så om inte arbetsmarknadsregleringar är i vägen kommer invandrare att skapa jobb åt sig själva. Och den som vill turista i Sverige i resten av sitt liv bör ha rätt till det.

Naturligtvis bör den som kommer till Sverige inte ha rätt till bidrag i någon form, men om staten vidhåller att man ska ha ett generellt trygghetssystem så är det ingen grund för att begränsa invandringen. Om man vägrar att undanta invandrare från trygghetssystemen så är det bara att öppna börsen. Att begränsa människors möjligheter att flytta till Sverige är en av de grovaste frihetsinskränkningar man kan göra och legitimeras inte av omsorg om de offentliga finanserna. Utlänningars rätt att flytta till Sverige går före svenskars rätt att bestämma över sin inkomst.

3 kommentarer:

 1. "Utlänningars rätt att flytta till Sverige går före svenskars rätt att bestämma över sin inkomst."

  Nog för att statens ekonomi inte är ett argument för att förbjuda folk från att komma hit, men hur kom du fram till att det dels råder en "konflikt" mellan svenskars rätt att bestämma över sin egen inkomst (dvs egendomsrätten) och invandrarnas rätt att flytta hit? Och dels att om det råder en konflikt här så är det svenskarnas rättigheter som ska offras?

  SvaraRadera
 2. Konflikten mellan rätten till egendom och rätten till rörelsefrihet uppstår om man har en välfärdsstat. Om man helt öppnade alla gränser och samtidigt behöll alla bidrag så är det klart att kostnaderna skulle öka dramatiskt när outbildade afrikanska invandrare kommer hit och utnyttjar trygghetssystemen. Det skulle innebära höjda skatter för svenskarna. Detta är anledningen – hoppas jag (annars är det ju rasistiska bevekelsegrunder som ligger bakom) &nash; till att många borgerliga kommuner inte vill ta emot så många flyktingar. Avskaffar man trygghetssystemen eller åtminstone begränsar dem till människor som bott i Sverige i några år så löser man denna konflikt.

  Det är inte invandrarnas fel att Sverige har infört dyra system som kommer att kosta ännu mera om invandringen ökar. Principen är densamma som att staten inte har rätt att styra människors livsstil (mindre tobak och alkohol, bilbälte och så vidare) för att om man missköter livsstilen så blir man dyrare för den offentliga sjukvården. Det är ju inte individens fel att samhället har beslutat att införa ett system som gör att kostnaderna ökar om individen gör fel val.

  SvaraRadera
 3. OK, men då förstår jag helt och fullt. Jag blev bara förvirrad av ditt sätt att uttrycka dig i ditt ursprungliga inlägg.

  SvaraRadera