26 juni 2007

Fastighetsskatten är ineffektiv

Finansminister Borg ändrar sig om fastighetsskatten. Kanske har han lyssnat till OECD som varnat för en fastighetsbubbla.

Det sägs att fastighetsskatten är en samhällsekonomiskt effektiv skatt. Det är möjligt om man ser det ur Skatteverkets perspektiv. Fastigheter flyr inte till skatteparadis som värdepapper gör. Ett annat försvar för fastighetsskatten som är lite svårare att värja sig mot är att det innebär en inkomst att äga sin bostad och bo i den. Man kan ju tänka sig att två grannar bor i varandras hus och betalar hyra. De skulle behöva betala skatt på hyran, en kostnad de inte behöver ta om de bor i sina egna hus.

Principen att bara reella inkomster (i reda pengar) ska beskattas är dock vettig. Som Robert Nozick har påpekat måste ju den som exempelvis arbetar i två timmar för att kunna se på bio i två timmar betala skatt, medan den som tittar på en soluppgång i fyra timmar inte behöver betala skatt. Drar man resonemang om att beskatta tänkta inkomster till sin spets erhåller man ett märkligt skattesystem.

I själva verket är fastighetsskatten samhällsekonomiskt ineffektiv. Den som till exempel köper en båt betalar ingen skatt för en tänkt inkomst från ägandet av båten. Det gör däremot den som köper en sommarstuga. Det gör att fler köper båtar än sommarstugor, jämfört med den samhällsekonomiskt optimala fördelningen.

Det ursprungliga förslaget om en reavinstskatt på 30 procent, i likhet med den på aktier, var bra. Investeringar ska beskattas på samma sätt. De skatter som finns bör vara lika höga för alla inkomstslag. Att sedan inkomstskatterna är på tok för höga, eller kanske inte bör finnas alls är en annan fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar