Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

19 juni 2007

Frihetskamp i arkiven

En titt i arkiven i moderaternas interna system är alltid intressant. Riksdagsledamoten Gunnar Axén (m), numera också ordförande för socialförsäkringsutskottet, skrev varje dag under den 15 dagar långa allmänna motionstiden år 2000 en motion som syftade till att öka individens frihet. En sann liberal kan inte göra annat än att instämma i alla förslagen. Flera av förslagen är kontroversiella och längre bort från genomförande än någonsin medan några blivit regeringspolitik. Planerar några av de nya moderata riksdagsledamöterna något liknande?

Detta är vad motionerna handlade om:
 1. Avskaffa alkohollagen

  "Människor som anses myndiga nog att utse riksdag är också myndiga nog att själva besluta om sin alkoholkonsumtion [...] eller om man vill tillverka sitt eget vin och sin egen snaps."

 2. Avskaffa lagen om hundmärkning

  "Den lag som träder i kraft 1 januari 2001 om obligatorisk märkning av hundar löser inte de problem som anses finnas. Ansvar uppstår inte pga en lag utan av kunskap och medvetenhet."

 3. Avskaffa namnlagen

  "Vuxna medborgare [bör] få byta till och ta de namn som de önskar."

 4. Avskaffa förbudet mot bastuklubbar

  "Det skall inte vara statens uppgift att bestämma hur frivilliga möten skall gå till ej heller vilka frivilliga möten som skall få äga rum."

 5. Avskaffa förhandsgranskningen av filmer

  "Den statliga förhandsgranskningen av filmer som ska visas i offentliga sammanhang är en kvarleva av gammalt censurtänkande som inte hör hemma i ett demokratiskt, fritt och modernt samhälle."

 6. Avskaffa jämställdhetslagen

  "Lagen [skapar] en falsk bild av att jämställdhet är något som går att lagstifta fram, när det i själva verket handlar om enskilda människors synsätt och ömsesidiga respekt."

 7. Avskaffa lagen om hotell- och pensionatsrörelse

  "För att få driva ett hotell eller pensionat [...] måste man ha en föreståndare som är godkänd av polisen [...]. I ett fritt, modernt och demokratiskt samhälle är det inte rimligt att denna form av myndighetsgodkännande ska krävas för vissa former av näringsverksamhet."

 8. Avskaffa lagen om arbetstid i husligt arbete

  "Myndiga medborgare bör själva få bestämma vilka avtal de vill ingå utan politiska pekpinnar. Avskaffa lagen om arbetstid i husligt arbete och myndigförklara medborgarna."

 9. Avskaffa medbestämmandelagen

  "De båda parterna tillåts inte komma överens om anställningsvillkor eller arbetsformer som strider mot lagen, även om de båda är överens om detta. Lagen är ett uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

 10. Avskaffa arbetstidslagstiftningen

  "I ett fritt, modernt och demokratiskt samhälle borde inte politikerna lägga sig i och bestämma vilka villkor som ska gälla på arbetsplatserna. Myndiga medborgare bör själva få bestämma vilka avtal de vill ingå och hur mycket de ska arbeta – utan politiska pekpinnar."

 11. Avskaffa förbudet mot proffsboxning

  "Förbudet mot proffsboxning hindrar många svenska idrottsmän att träna och utöva sin sport i Sverige. Lagen är ett uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

 12. Avskaffa förbudet mot köp av sexuella tjänster

  "[Det] bör vara upp till myndiga medborgare att själva avgöra vilka tjänster de vill köpa respektive sälja utan att de riskerar att kastas i fängelse."

 13. Avskaffa tobakslagen

  "Myndiga medborgare [borde] själva få välja hur bland annat arbets- och nöjesmiljöer ska utformas. Vidare hör inte censur och åsiktsförbud, vilket förbudet mot tobaksreklam är, hemma i ett demokratiskt samhälle."

 14. Avskaffa kårobligatoriet

  "Kårobligatoriet tvingar studenter att bli medlemmar i en förening för att kunna studera och få ut sina betyg. [Det] är inte rimligt att politiker tvingar studenter till medlemskap i en viss förening för att de ska få studera, det strider till och med mot föreningsfriheten."

 15. Avskaffa lotterilagen

  "Lotterilagen förbjuder myndiga medborgare att anordna olika former av spel- och lotteriverksamhet. Tärningsspel får till exempel anordnas, efter myndigheternas godkännande, på en restaurang om det 'finns tillstånd till servering av spritdrycker', men däremot inte på IOGT-NTO:s föreningslokal. [...] Detta är uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar