20 juni 2007

Inför trängselskatter i Skellefteå

Riksdagen har beslutat att permanenta trängselskatterna. Systemet lämnar mycket att önska, till exempel att biltullen är utformad som en skatt och att kopplingen till vad det kostar att bygga och driva vägar är svag. Det är ändå ett fall framåt eftersom trängelskatterna erkänner principen om att nyttjaren av en anläggning ska betala kostnaden för den. Kostnaderna för att införa systemet har hittills varit enorma, men bör inte bli lika höga om man väljer att bygga ett system i ytterligare en stad. Nu när grunden är lagd är det naturligt att utvidga systemet till fler städer, till exempel Skellefteå.

Teknikutvecklingen öppnar tidigare okända möjligheter för att införa marknadsekonomiska lösningar och definiera äganderätter. Det bästa systemet för vägfinansiering vore per körd kilometer. Detta skulle kanske kunna genomföras med hjälp av satelliter. Taxan kan då vara högre på vägar med trafikstockningar i exempelvis Stockholm eller på dyra motorvägar. På så sätt får även bilister möjlighet att veta den verkliga kostnaden för sina konsumtionsval och göra avvägningar mot andra konsumtionsmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar