12 juni 2007

Logisk kullerbytta av LO

LO:s avtalssekreterare Erland Olausson säger att de höjda direktörslönerna kan höja inflationen, samtidigt som han erkänner att direktörerna är för få för att ha någon större påverkan på lönesumman. Det som kan orsaka inflation är i stället löneglidningen, som han menar kan bli för stor på grund av direktörernas löneökningar. Problemet är bara att det är LO självt som har tjatat om de höjda lönerna för höga chefer och att det är orättvist att den stora massan löntagare inte får lika stora lönehöjningar. Om de lokala förhandlarna nu lyssnar till LO:s ord är det tydligen direktörernas fel.

Skillnaden mellan arbetsmarknaden för direktörer och för lågutbildade är naturligtvis att den senare gruppen är drabbad av stor arbetslöshet. Till och med LO erkänner att för stora löneökningar höjer arbetslösheten. Den andra sidan av analysen vågar man dock inte göra – att lägre löneökningar kanske kan sänka arbetslösheten.

De som leder näringslivet måste tjäna bra så att man kan locka de bästa personerna dit och för att vara en morot för karriärister. För duktiga företagsledare finns också möjligheten att starta eget företag. Om tjänstemannalönerna är för låga kanske de väljer att starta eget i stället för att leda ett befintligt företag till större nytta för samhället. (Via Henrik Alexandersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar