25 juni 2007

Reformer behövs i Irak

Våldet är omfattande och ökar i Irak. Bortsett våld och korruption är dock den politiska situationen relativt god. En mängd nya tidningar och tv-kanaler opererar fritt från statlig intervention och valet som genomfördes 2005 var rättvist.

Hand i hand för ett Irak med framtidstro går säkerhet och en bred tillväxt; dessa är varandras förutsättningar. Efter invasionen 2003 lade USA fram flera förslag på privatiseringar och avregleringar i Irak, men dessa har inte genomförts till fullo. Statlig inblandning verkar fortfarande som en broms för tillväxten. Exempelvis är bensinpriset reglerat och subventionerat med brist och svart marknad som följd. Arbetslösheten beräknas vara mycket hög. För att rätta till säkerhetssituationen krävs att människor har en ekonomisk trygghet och en framtid. Samtidigt måste de militära ansträngningarna mot upproret fortsätta.

Vissa ljusglimtar finns som ingjuter hopp inför framtiden. Elproduktionen har har inte minskat sedan Saddams fall och öppnandet för import har ökat tillgängligheten till bilar, mobiltelefoner och tv-apparater. Byggnadsindustrin har också gynnats av återuppbyggnaden. Iraq Stock Exchange har öppnats (men verkar ha haft problem vid rekryteringen av webbmaster) och är sedan i år öppen för utländska investerare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar