28 juni 2007

Två glädjande HD-domar i USA

I en dom säger USA:s högsta domstol att amerikanska skolor inte får kvotera elever efter hudfärg, för att få en jämnare rasfördelning i skolorna. Det är en självklarhet att staten inte ska få diskriminera efter hudfärg och domstolsutslaget visar tydligt varför det behövs domare som motvikt mot politikernas galenskaper. Debatten visar också på ett amerikanskt utbildningssystem i kris. Amerikanska elevers resultat är nästan lika dåliga som svenska elevers. De offentliga skolorna styrs av små skoldistrikt med folkvalda styrelser. Lärarfackens makt är stor och används för att blockera reformer liknande de svenska friskolorna. USA är dock som tur är ett rikt land med låga skatter så relativt många har råd med privatskolor av hög kvalitet.

I en annan dom beslutar domstolen att öppna upp för att tillåta att företag sätter ett minimipris för vad deras produkter får kosta i handeln. Detta har länge varit förbjudet både i Sverige och i USA – leverantörerna får sätta rekommenderade cirkapriser (på exempelvis bilar) men de får inte vara tvingande – men verkar nu alltså lösas upp i USA. Det är bra att ansvaret för att utvärdera olika modeller för distribution glider över mer och mer på marknaden och på konsumenterna i stället för staten. Själv har jag dock svårt att se i vilka fall ett prisgolv skulle vara konstruktivt, men om företagen och dess kunder är nöjda finns det ingen anledning att opponera sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar