18 juli 2007

Ett gott skratt

Den som önskar en stunds underhållning och ett gott skratt kan titta på filmen Zeitgeist. Filmens utgångspunkt tycks vara en allomfattande konspirationsteori. Filmmakarna menar att all krigföring (exempelvis världskrigen och kriget mot terrorismen), rasism, nationalism och religion under de senaste årtusendena är en del av vägen mot en världsomfattande övervakningsstat, styrd av de internationella (underförstått judiska) bankirerna.

En del i filmens argumentation för att världens egentligen styrs av storfinansen är det amerikanska centralbankssystemet, Federal Reserve, som påstås vara ett sätt att ta pengar från vanliga amerikaner och ge dem till de privata banker som är medlemmar i Federal Reserve. Filmen menar att Federal Reserve-systemet innebär att allmänheten är skyldig centralbanken pengar, och att staten betalar enorma summor i ränta till centralbanken som sedan går till privatägda banker, vilket skulle vara den största orsaken till den federala inkomstskatten.

Detta resonemang är felaktigt. När någon äger en sedel innebär detta att centralbanken har en skuld till sedelinnehavaren som uppgår till beloppet på sedeln. Dollarsedlar till ett värde av 780 miljarder dollar cirkulerar vilket innebär att Federal Reserve har en skuld till allmänheten uppgående till detta belopp. Den som har en skuld måste också ha en tillgång för att inte vara konkursmässig. En mindre del, ungefär 10 miljarder dollar, av centralbankens skuld uppvägs av guldreserver. Resten, 770 miljarder dollar, är statsobligationer vilket innebär att staten är skyldig centralbanken detta. Att vara sedelutgivande bank är lönsamt eftersom centralbanken inte betalar någon ränta på de pengar som allmänheten har lånat ut till den. De pengar som centralbanken i sin tur lånar ut till staten får man dock ränta på, 36 miljarder dollar.

De 770 miljarder dollar som staten är skyldig centralbanken utgör mindre än tio procent av statsskulden som uppgår till 8 900 miljarder dollar. Räntebetalningarna på 36 miljarder är också en mindre del av den totala räntebördan på 400 miljarder dollar, och en än mindre del av statens totala utgifter på 2 700 miljarder dollar. Att påstå att statens lån från centralbanken skulle vara orsaken till den federala inkomstskatten är således helt felaktigt.

Centralbankens vinst på 36 miljarder dollar går till de privatägda medlemsbankerna som en kompensation för att de inte får låna ut alla sina tillgångar utan måste hålla en reserv till lägre ränta. I Sverige går Riksbankens överskott på 5-10 miljarder kronor direkt till staten. Jag vet inte om ett liknande krav på reserver finns för de svenska bankerna.

Självklart bör världens valutasystem förändras, men felaktiga påståenden och hisnande konspirationsteorier bidrar ingenting till den debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar