17 juli 2007

"Fri invandring förutsätter nytt välfärdssystem"

I dagens Västerbottenskuriren skriver jag och Johan Söderberg, MUF Skellefteås ordförande, om invandring:

Sverige är ett land som människor länge invandrat till – från vallonerna till efterkrigstidens arbetskraftsinvandring och 1990-talets flyktinginvandring.

Människors vilja att flytta mellan länder för att genom arbete förbättra sin situation är en kraft med stora potentiella vinster för alla inblandade. Personer som arbetar i ett annat land än hemlandet skickar varje år hem dubbelt så mycket pengar till sina familjer än det totala internationella biståndet uppgår till.

På senare år har dock många invandrare [till Sverige] hamnat utanför arbetsmarknaden i ett utanförskap som leder till sociala problem och främlingsfientlighet när bland annat Sverigedemokraterna pekar ut invandrarna som en kostnad och ett problem för samhället.

Problemet är inte de människor som kommer till Sverige utan vårt välfärdssystem och vår stela arbetsmarknad. Att invandrare från fattiga länder med mindre utbildning producerar mindre än infödda svenskar är naturligt. Att de då ska tvingas in i samma system som svenskar leder till problem. I många länder inkluderas inte nyanlända invandrare i socialförsäkringssystemen förrän efter några år. Det är en naturlig princip. Att man ska ha bidragit till trygghetssystemen innan man får dra nytta av dem är en naturlig princip.

Avskaffas invandrares rätt till bidrag faller alla argument för reglerad invandring från vänster till höger.

Uppdatering 19 juli: I dag även i Västerbottens folkblad.

Uppdatering 28 juli: Under rubriken "Avskaffa invandrares rätt till bidrag" i dagens Norra Västerbotten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar