02 juli 2007

Frihandel för jordens fattiga

I dag skriver jag och Nicklas Sandström, ordförande för MUF Västerbotten, en debattartikel i Norra Västerbotten om frihandel:

Efter en topp vid den stora depressionen har tullnivåerna i världen sjunkit stadigt och är nu de lägsta i världshistorien. Trots framsteg finns det mycket kvar att göra på frihandelsområdet. Till exempel har EU höga tullar på just de varor som utvecklingsländerna producerar billigast, nämligen jordbruks- och textilprodukter. Detta kombineras med direkta subventioner till det egna jordbruket som gör att u-länderna omöjligt kan konkurrera. Ett exempel på detta ser vi i Västafrika. Där hindras den lokala tomatodlingen och förädlingen av dessa eftersom tomatkoncentrat skeppas in från Italien. I Senegal ledde detta till att en konservfabrik fick läggas ner och tusentals tomatbönder förlorade sin inkomst. Frihandel är en mycket mer verkningsfull metod för att minska fattigdom än bistånd. När människor själv har byggt en trygghet som de kan kontrollera och överblicka rycks den inte lika lätt ifrån dem. När de måste förlita sig på staten är det svårt att göra annat än att hoppas.

Ett omedelbart avskaffande av EU:s jordbrukspolitik skulle gynna u-länderna, ge lägre konsumentpriser i EU och möjlighet att föra över resurser till mer produktiva sektorer. Den svenska regeringen har valt den lätta vägen och prioriterar inte kampen mot fattigdomen. Vi uppmanar regeringen att ta striden i EU mot den destruktiva jordbrukspolitiken. Det krävs tryck på utvecklingsländerna för att dessa ska avskaffa sina egna tullar, släppa in utländska företag och reformera den ofta hårt reglerade ekonomin. Centralt för att fattiga ska kunna förändra sin situation är också att äganderätten och friheten att starta ett företag stärks, liksom demokrati och rättsväsende.

Genom frihandel kan man konsumera varor och tjänster som man aldrig hade kunnat producera själv. Vi får tillgång till varor som vi inte kan skaffa på egen hand. Det är mänskliga drivkrafter som får människor att byta värden och erfarenheter med varandra. Det är inte utjämning som de fattiga länderna behöver utan mer investeringar, ökad handel och tillgång till den globala marknaden. Världen behöver frihandel nu, framför allt för jordens fattiga.

Uppdatering 26 juli 2007: En något längre version av denna artikel publicerades under rubriken "Framförallt jordens fattiga tjänar på frihandel" på insändarsidan i dagens Västerbottenskuriren.

1 kommentar:

  1. Riktigt bra! Roligta att höra att det är fler än CUF som driver frågan om Frihandel!

    SvaraRadera