13 juli 2007

Go Fanta!

Jag gillar Fantareklamen som går nu på svensk tv. Man kan anta att den visar hur barn tvingas in i den offentliga skolan där alla ska bli lika. Då kommer Fanta och sätter stopp i maskineriet. Den globala kapitalismen med dess mångfald och valfrihet kommer till de ungas undsättning.En film jag inte sett i svensk tv:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar