01 juli 2007

Kristdemokraterna sviker sina värderingar

Det är tråkigt att se hur smal och likriktad svensk politik är. På en MUF-konferens jag deltog i påstod Fredrick Federley att åsiktsskillnaden mellan vänsterpartiet och moderaterna till och med är mindre än åsiktsskillnaderna inom brittiska Liberaldemokraterna. Nu senast visar sig detta på kristdemokraternas riksting. Kristdemokraterna som tidigare var abortmotståndare hävdar nu kvinnans fria val och verkar för ytterligare liberalisering av abortlagstiftningen genom att låta utländska kvinnor göra abort i Sverige. Var är kämpaglöden? Varför kommer inga förslag om abortförbud, kristendomsundervisning och förbud mot samboförhållanden? Snälla, låt oss slippa diskutera karensdagar och ersättningsnivåer och ge oss en djupare debatt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar