21 juli 2007

Mer avregleringar behövs på bankmarknaden

Den dåliga konkurrensen på den svenska bankmarknaden uppmärksammas igen. Bankerna beräknas göra vinster på 80 miljarder kronor i år. Bankmarknaden har traditionellt varit hårt reglerad även om liberaliseringar de senaste tjugo åren har inneburit effektivisering, nya produkter (som lån utan säkerhet) och nu senast bättre öppettider. En viktig del i effektiviseringen har varit uppköp och sammanslagningar, även om vissa sammanslagningar hindrats.

Karin Pilsäter (fp) anmärker mycket riktigt att ett viktigt steg mot bättre konkurrens är fler utländska banker. Förutom någon enstaka tv-reklam från Danske bank, Citibank och General Electric lyser de utländska bankerna med sin frånvaro. Baltikum är här ett föredöme. Svenska banker närmast kontrollerar bankmarknaderna i alla tre länder. Ett hinder i Sverige är förstås att vi inte har infört euron. Den skulle ha underlättat för europeiska banker och bättre konkurrens. Idealet är dock ett privatiserat valutaväsende. Att en enda bank, Riksbanken, rycker i alla trådar och är centrum för den finansiella sektorn blockerar innovationer.

3 kommentarer:

 1. Dock bedriver Danske bank en rätt omfattande verksamhet i de södra landsdelarna genom sitt dotterbolag Östgöra Enskilda Bank (bl a ÖEB, Sundsvallsbanken, Smålandsbanken, Älvsborgs Provinsbank, Sörmlands provinsbank, Upplandsbanken, Västmanlands Provinsbank, Bohusbanken).
  En intressant bankform är också sparbankerna, en speciell företagsform som lyder under sparbankslagen. De bedriver sin verksamhet inom ett begränsat geografiskt område, har egentliga ägare utan huvudmännen tillsätts av kommunen. Den vinst som inte behövs för investeringar skänks till ändamål som tros gynna bygden.
  Man kan ifrågasätta nyttan av de stora banksammanslagningarna under 1990-talet, i alla fall konstatera att bankmarknaden inte mår bra av det fåtalsvälde som idag råder inom området.

  SvaraRadera
 2. Jo, man får hoppas att Danske bank kan växa och bli en bank som erbjuder ett helt sortiment av finansiella tjänster så att folk kan flytta allt sparande och alla lån dit. Nu är det ju i princip bara storbankerna som kan erbjuda detta och ett utbrett kontorsnät.

  Jag kände inte till att det fanns ett speciellt lagrum för sparbanker. Om de inte är gynnade av statliga privilegier har jag inget emot dem men jag tror inte att det är en företagsform med framtiden för sig.

  Bankkonsolideringen har ju bevisligen sänkt kostnaderna. Problemet är bara att det i viss utsträckning gått till övervinster i stället för till konsumenterna. Här tror jag att EU har en roll att fylla för att förbättra konkurrensen, och då menar jag inte genom att förhindra sammanslagningar som kunde inneburit besparingar.

  SvaraRadera
 3. Nä, jag gjordes uppmärksam på sparbankerna på cuf-stämman där vd:n för Sörmlands sparbank talade. Och nej, sparbankerna är inte gynnade av staten på något sätt.
  Sparbankerna fyller en viktigt funktion som konkurrent till de fyra storbakerna på den lokala marknaden. Och dessa sparbanker har ofta mer förmånliga räntor än de stora bankerna, trots storleken. Dessutom klarade sig de flesta av de lokala sparbankerna sig igenom krisen i början av 90-talet utan statliga bidrag, något som ingen av de fyra stora gjorde. Det finns faktiskt inget som säger att banksammanslagningarna under de senaste årtiondena kommit varken marknaden eller kunderna till godo. Mest försämrad konkurrens.
  Och som mycket annat tror jag att den som har förmånligast villkor drar till sig flest kunder, så visst har sparbankerna framtiden för sig. Kolla på någon sparbanks hemsida och jämför deras räntor med ex Handelsbankens eller SEB:s!

  SvaraRadera