Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

29 augusti 2007

Ge mig min En bok för alla-krona!

Det är svårt att inte lida med kulturministern när man läser allt gnäll om att En bok för alla förlorar sina årliga tio miljoner kronor och därmed tar över förstaplatsen i "mycket väsen för kaffepengar" från samma kulturministers jämställdhetsutspel för sex miljoner.

Det är intressant om man börjar fundera på vad det verkligen betyder att "någon annan betalar"-vänstern vill lägga dessa pengar på En bok för alla. Det betyder att de hellre lägger pengarna på detta än på fler händer i vården, ökat bistånd till fattiga afrikanska barn eller höftledsoperationer.

En bok för alla är ett typiskt exempel på en ekonomisk teori som kallas public choice. För ett fåtal personer står mycket på spel – högbetalda statusjobb med kontor i Stockholms innerstad – medan vi andra i genomsnitt bara bidrar med en krona per år och har mycket liten anledning att bry oss. Problemet är naturligtvis att samma gäller för Nämnden för hemslöjdsfrågor, Handelsflottans kultur- och fritidsråd, konsumentvägledningen, gratis skolluncher och så vidare till dess hälften av det vi tjänar går i skatt.

Om nu den här verksamheten är så viktig så borde det inte vara så svårt att ordna pengarna från privata finansiärer. Om En bok för alla dubblerade sin medlemsavgift skulle det räcka med 30 000 medlemmar för att ersätta inkomstbortfallet som nu uppkommer.

24 augusti 2007

Sveriges pensioner på OECD-nivå

Samma The Economist bjuder på ett intressant diagram (även höger) över hur stor andel av lönen en vanlig löntagare beräknas få i statlig pension eller statligt framtvingade pensionsförmåner till löntagarna från arbetsgivarna.

Sverige ligger något över genomsnittet för de rika länderna (OECD) med 60 procent. Att vi inte ligger i topp har vi förmodligen Göran Perssons PPM-reform att tacka för. Pensionsreformen var ett steg i rätt riktning, men den rätta åtgärden vore ändå en hundraprocentig privatisering. Pensionssystem är ett typexempel på när staten gör sig till förmyndare över vuxna människor genom att ta ifrån dem rätten att själva ta ansvar för sin ålderdom.

22 augusti 2007

Svenska Dagbladets självmål

När man slår upp söndagens SvD näringsliv och läser att vatten på flaska är ett "trendigt miljöhot" är det svårt att inte hålla med Thord Eriksson i Neo om att den svenska dagspressen blir allt mer aftonbladiserad.

Transporterna av flaskvatten i Sverige motsvarar en dryg miljondel av de globala koldioxidutsläppen. Om vi helt skulle sluta dricka Loka och Ramlösa i Sverige skulle det alltså i praktiken inte göra någon skillnad alls för en eventuell global uppvärmning. Samtidigt skulle säkerligen konsumtionen av läsk och andra sötade drycker skjuta i höjden och med den ökade hälsoproblem.

20 augusti 2007

En skolmarknad är lösningen

Veckans nummer av tidsskriften Fokus ägnas till stor del åt den svenska skolan, som de flesta undersökningar visar att det har gått utför med det senaste decenniet. Orsaken är naturligtvis politisk, men ingen verkar vilja diskutera något annat än detaljförändringar i betygssystem eller lärarutbildning. En del av skulden bärs av överdrivet jämlikhetstänkande och normativ undervisning med temadagar om hälsa, samlevnad eller droger i stället för undervisning på vetenskaplig grund.

Det som verkligen behövs är dock att skapa en marknad för skolor. Föräldrar måste ges möjlighet att helt fritt välja skola och betala för denna, och skolan måste tillåtas att utforma betygssystem, lärarrekrytering och timplan utan statlig inblandning. De bästa skolorna i exempelvis Sverige, Storbritannien och USA har ju traditionellt varit privata. Om man absolut vill finansiera skolan över skatten bör detta ske med en skolpeng till föräldrarna, som sedan kan skjuta till egna medel ovanpå detta.

Tillbaka i Norrland

Är nu tillbaka i Skellefteå efter en mycket trevlig och givande helg med Moderat skolungdom (MSU) i Kungälv. Stort tack till MSU:s rikskommitté för ett lyckat arrangemang!

17 augusti 2007

Bygg Förbifart Stockholm!

Länsstyrelsen i Stockholm säger ja till Förbifart Stockholm som ska flytta E4:an längre västerut från Stockholms centrum. Det är positivt att man kommer lite närmare byggstart. Ett väl fungerande vägsystem i Stockholmsområdet är viktigt för hela landet.

Som vanligt finns dock de som kämpar emot byggnation och utveckling. Vänstern och Naturvårdsverket menar att leden strider mot den nationella miljöplanen där koldioxidutsläppen ska minska med 20 procent.

Det är inte statens uppgift att planera om och hur utsläppen ska minska. Centralplanering har provats förut med känt resultat. Vi har en koldioxidskatt (även om den är alldeles för hög) som gör att kostnaden för en eventuell global uppvärmning räknas in i priset på fossila bränslen och möjliggör avvägning mot annan konsumtion. Staten ska inte bry sig om hur medborgarna väljer att prioritera sin inkomst. Vill medborgarna köra bil och vi har ett skattefinansierat vägnät ska staten se till att det finns vägar där de behövs i stället för att exempelvis bygga olönsam järnväg i sammanhanget ute i ingenstans.

15 augusti 2007

Nedskärningsmöjligheter finns

I dagens Svenska dagbladet kan man läsa att regeringen kliar sig i huvudet och undrar vad det finns att spara in på när nu Konjunkturinstitutet har krävt att endast 25 procent av en skattesänkning på 10 miljarder får betalas med minskat överskott i statens budget.

Skattesänkningen bör finansieras med neddragningar på minst 100 procent. När vi befinner oss i den hetaste högkonjunkturen på decennier och i början av en mandatperiod bör vi göra allt för att minska den hutlösa statsskuld som socialdemokratiska och borgerliga regeringar har byggt upp genom åren.

Brist på besparingsobjekt finns sannerligen inte. Här är några:
  • Banting av central byråkrati som Skatteverket och Regeringskansliet med 20 procent: 6 miljarder
  • Rulla tillbaka tio års biståndshöjningar (inflationsjusterat): 14 miljarder
  • Sänkning av barnbidraget med 200 kr: 4,5 miljarder
  • Avskaffande av statlig och kommunal kulturpolitik: 23 miljarder
  • Fri invandring och avskaffat flyktingmottagande: 9 miljarder
Bara genom att göra några marginella nedskärningar i den offentliga sektorns utgifter har vi här lyckats spara in 56,5 miljarder, nästan vad polisen och försvaret kostar sammanlagt.

Gratis liberalism

Två tips till den som önskar höstläsning är att beställa ett gratis provnummer av den liberala tidskriften Neo eller en gratis prenumeration på kvartalsskriften Cato's Letter från den amerikanska tankesmedjan Cato Institute.

13 augusti 2007

Stoppa miljöextremisternas sabotage!

Tusentals bråkstakar har ockuperat ett område utanför Londonflygplatsen Heathrow och hotar att störa flygtrafiken. Trots att protestanterna befinner sig på privat mark väljer polisen att inte ingripa för att avhysa dem.

Det är statens uppgift att skydda fastighetsägare från intrång och se till att lagliga verksamheter får fortsätta sin verksamhet. Kan inte polisen hantera situationen ska militären kallas in.

Anledningen till spektaklet är naturligtvis klimatet. Heathrow ska bygga ut med en tredje landningsbana så att fler forskare kan resa och träffa sina kollegor, fler barnfamiljer åka på välbehövlig semester och fler affärsmän besöka utvecklingsländer och bidra till framåtskridandet.

Detta är miljöextremisterna emot eftersom ökad trafik vid Heathrow möjligen kan bidra till att växthuseffekten blir någon miljondel starkare vilket skulle kunna påverka en liten del av en beräknad höjning av havsnivån med 11–77 centimeter. På grund av detta ska miljontals människor förnekas möjligheten att se nya platser, träffa nya människor och få nya erfarenheter. Se gärna Niklas Wykmans videoblogg i ämnet.

Konsten ska uppröra

Konstnären Lars Vilks blir återigen nekad att ställa ut för att hans teckningar av profeten Muhammed som rondellhund är för kontroversiella.

Är inte konstens uppgift att uppröra och föra in nya perspektiv? Vilken konst har vi kvar om man inte får visa sådant som kan uppröra någon inskränkt dumskalle någonstans i världen?

08 augusti 2007

EU-böndernas privilegier är på de fattigas bekostnad

I dag i Västerbottenskuriren svarar jag och Nicklas Sandström på den kritik som LRF riktade mot vår frihandelsinsändare:

I Sverige utpekas ofta potatiskastande franska bönder som de som blockerar reform av EU:s destruktiva jordbrukspolitik. Bondelobbyns inhopp i debatten i form av LRF:s Arne Lindström (VK 2/8) visar att motståndet mot de fattiga ländernas utvecklingsmöjligheter finns närmare än så, nämligen hos mäktiga särintressen som försvar sina egna miljardsubventioner.

Lindström berättar att han sett dokumentären Darwin's Nightmare som påstår att export av nilabborre är negativ för Tanzanias ekonomi. Filmen fick skarp kritik från landets president eftersom fiskeindustrin tvärtom är viktig för Tanzanias ekonomi och sysselsättning.

I Kina ser vi just nu vilka underverk handel kan göra. Den gamla statsägda industrin ersätts av en exportindustri med bättre arbetsvillkor - inte på västerländsk nivå men bättre än förut. Om vi har sett en sådan fantastisk industriell utveckling i Kina, vad skulle då inte frihandel betyda för u-ländernas basnäring, jordbruket? Tillgång till i-ländernas marknader skulle ge nya inkomster och en global specialisering där vad som passar lokala förhållanden bäst produceras. Detta skulle innebära nya möjligheter för det västerbottniska jordbruket. För Lindström menar väl inte att det inte är konkurrenskraftigt?

04 augusti 2007

Åter om en vecka

Jag åker iväg för en veckas semester i Stockholm och kommer troligtvis inte att blogga någonting medan jag är borta. Under tiden kan ni följa Henrik Alexandersson, Niklas Wykman eller Nicklas Sandström.

03 augusti 2007

EU-flyttcirkusen kostar som kungen

Nicklas Sandström har gjort en intressant räkneövning där han visar att EU-parlamentets flytt mellan Strasbourg och Bryssel kostar mer för svenska skattebetalare än kungahuset. Båda dessa företeelser är exempel på vilka galenskaper politiker kan hitta på med andras pengar. Samtidigt finns det långt dyrare och mer destruktiva utgifter som den gemensamma jordbrukspolitiken eller Lotteriinspektionen.

02 augusti 2007

Folkomrösta inte om EU-fördraget

Det är inte svårt att hitta tokigheter i förslaget till EU-fördrag. Exempelvis måste på något sätt "sociala" eller miljömässiga värden läggas in varje gång tillväxten behandlas: social marknadsekonomi, hållbar utveckling, balanserad tillväxt, fri och rättvis handel.

EU lovar också i fördraget att följa folkrätten, vilket läsarna av denna blogg vid det här laget vet handlar om diktaturers rättigheter. Den så omtalade formuleringen om kristendomens betydelse verkar ha kompromissats till att fördraget "får inspiration från Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv". Att det kanske är det faktum att Europa skakade av sig sitt religiösa arv som möjliggjorde världsdelens framgång verkar inte falla (de katolska?) herrarna in.

Även om förslaget kanske innebär att politiken i EU likriktas mer mot mitten så att vissa länder blir mer liberala och andra mindre liberala så bör fördelarna med harmonisering överväga i längden. Att envist sträva emot fördraget är inte konstruktivt.

En annan fråga är den om folkomröstning, som många liberaler driver. Vi har ett system med representativ demokrati, inte direktdemokrati. Vi väljer politiker som ska representera oss och föra en sammanhållen, realistisk politik. Folkomröstningar ryms inte i denna modell och stör det politiska systemets funktion.

Fler Esbati- och FN-tokerier

Som ofta är fallet kan man vända på Ali Esbatis åsikter och få fram något ganska vettigt, nämligen ytterligare ett skäl att gilla USA. USA är en del av en liten grupp länder som inte ratificerat FN-konventionen om kvinnors rättigheter från 1979, och – om man läser fördragstexten – av goda skäl.
[De ratificerande staterna] betonar att utplånandet av apartheid, alla former av rasism, rasdiskriminering, kolonialism, nykolonialism, aggression, utländsk ockupation och utländskt herravälde samt av inblandning i staters inre angelägenheter är av största vikt för att män och kvinnor till fullo skall kunna åtnjuta sina rättigheter.

[De ratificerande staterna] slår fast att stärkandet av internationell fred och säkerhet, internationell avspänning, ömsesidigt samarbete mellan alla stater oberoende av deras sociala och ekonomiska system, allmän och fullständig nedrustning och särskilt kärnvapennedrustning under sträng och effektiv internationell kontroll, befästande av principerna om rättvisa, jämlikhet och ömsesidiga fördelar i förbindelserna mellan länder samt förverkligande av de under främmande och koloniala herravälde och utländsk ockupation stående folkens rätt till självbestämmande och oberoende samt respekt för nationell suveränitet och territoriell integritet kommer att främja socialt framåtskridande och utveckling och som en följd härav medverka till uppnåendet av full jämställdhet mellan män och kvinnor.
Konventionen börjar med det vanliga folkrättspladdret om "nationell suveränitet" och "folkens självbestämmande" vilket i klartext betyder att om en kuban förtrycker eller mördar en kuban är det en "inre angelägenhet" som någon annan inte har något att göra med. Begreppet demokrati däremot nämns inte en enda gång i konventionen. Konventionstexten illustrerar än en gång att FN är en klubb för diktaturer.

Sedan följer en del vettiga men självklara uppradningar av rätt till likabehandling och så vidare. Artikel elva däremot, som förmodligen lades in efter påtryckningar från Sovjetunionen, slår fast att "rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor". Bland andra "rättigheter" som slås fast finns rätten till social trygghet, semester, arbetarskydd, moderskapspenning och deltagande i idrotts- och kulturverksamhet. Rätten till exempelvis yttrandefrihet nämns inte alls. Faran i att upphöja en socialistisk kravlista till rättighet är att de vanliga, så kallade negativa, rättigheterna som rörelsefrihet, äganderätt och personlig integritet ställs i motsats till de sociala rättigheterna: "Din rätt till yttrandefrihet hotar min rätt till arbete eftersom du är moderat." Att Sverige har ratificerat denna konvention är en skam.