20 augusti 2007

En skolmarknad är lösningen

Veckans nummer av tidsskriften Fokus ägnas till stor del åt den svenska skolan, som de flesta undersökningar visar att det har gått utför med det senaste decenniet. Orsaken är naturligtvis politisk, men ingen verkar vilja diskutera något annat än detaljförändringar i betygssystem eller lärarutbildning. En del av skulden bärs av överdrivet jämlikhetstänkande och normativ undervisning med temadagar om hälsa, samlevnad eller droger i stället för undervisning på vetenskaplig grund.

Det som verkligen behövs är dock att skapa en marknad för skolor. Föräldrar måste ges möjlighet att helt fritt välja skola och betala för denna, och skolan måste tillåtas att utforma betygssystem, lärarrekrytering och timplan utan statlig inblandning. De bästa skolorna i exempelvis Sverige, Storbritannien och USA har ju traditionellt varit privata. Om man absolut vill finansiera skolan över skatten bör detta ske med en skolpeng till föräldrarna, som sedan kan skjuta till egna medel ovanpå detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar