27 augusti 2007

Fastighetsskatten bort, bort, bort!

PJ Anders Linder skriver bra i söndagens SvD-ledare om fastighetsskatten:

"Fokus skriver att fastighetsskatten 'har mycket små snedvridande effekter' och citerar med gillande Uppsalaekonomen Lennart Berg när han säger att den är 'så nära en perfekt skatt man kan komma'. [...]

Nja, det beror på för vem skatten är perfekt, och där gör medborgarna misstaget att tänka på sin egen situation, medan kamrater som Berg och Ahlquist snarare har statsnyttan och finansdepartementet i åtanke. I detta makthavarperspektiv är skatten perfekt eftersom hus inte flyttar till Liechtenstein; i medborgarnas perspektiv är den däremot ett elände, eftersom den utgör en godtycklig pålaga på att bo i sitt eget hem och på en inkomstström som inte existerar."

Linders resonemang är ungefär detsamma som mitt tidigare:

"Det sägs att fastighetsskatten är en samhällsekonomiskt effektiv skatt. Det är möjligt om man ser det ur Skatteverkets perspektiv. Fastigheter flyr inte till skatteparadis som värdepapper gör. [...] Principen att bara reella inkomster (i reda pengar) ska beskattas är dock vettig."

Målet bör alltid vara att ha ett så enkelt skattesystem som möjligt där inkomster av alla slag beskattas när de uppkommer med samma skattesats. Därför är det helt rätt som regeringen föreslår i sitt A-förslag att höja beskattningen på vinsten som uppstår vid husförsäljning till 30 procent – samma som för aktier.

I enlighet med principen om att inkomster ska beskattas när de uppstår bör också rätten till att skjuta upp reavinstbeskattning på fastigheter avskaffas. Om gamla skulder för reavinstskatt drivs in och statsskulden minskas med samma belopp skulle staten spara cirka sju miljarder kronor årligen på minskade ränteutgifter. Dessa inkomstökningar skulle tillsammans finansiera den avskaffade fastighetsskatten till 80 procent. Ytterligare en skatt är dock en kandidat för avskaffande: den märkliga stämpelskatten på köp av fastigheter.

Mina föreslagna förändringar kostar sammanlagt 14 miljarder. Som både PJ Anders Linder och jag själv konstaterar bör det finnas möjligheter till besparingar i en statsbudget som omfattar 776 miljarder kronor.

Höjd reavinstskatt: 5,6
Slopad fastighetstaxering: 0,2
Avskaffad uppskovsrätt: 7,3
Återbetalning av gamla uppskov: 7,4
Avskaffad stämpelskatt: -9,2
Avskaffad fastighetsskatt: -25,4
Finanseringsbehov: -14,1

Siffrorna är i miljarder kronor och gäller antingen för 2007 eller för 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar