02 augusti 2007

Folkomrösta inte om EU-fördraget

Det är inte svårt att hitta tokigheter i förslaget till EU-fördrag. Exempelvis måste på något sätt "sociala" eller miljömässiga värden läggas in varje gång tillväxten behandlas: social marknadsekonomi, hållbar utveckling, balanserad tillväxt, fri och rättvis handel.

EU lovar också i fördraget att följa folkrätten, vilket läsarna av denna blogg vid det här laget vet handlar om diktaturers rättigheter. Den så omtalade formuleringen om kristendomens betydelse verkar ha kompromissats till att fördraget "får inspiration från Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv". Att det kanske är det faktum att Europa skakade av sig sitt religiösa arv som möjliggjorde världsdelens framgång verkar inte falla (de katolska?) herrarna in.

Även om förslaget kanske innebär att politiken i EU likriktas mer mot mitten så att vissa länder blir mer liberala och andra mindre liberala så bör fördelarna med harmonisering överväga i längden. Att envist sträva emot fördraget är inte konstruktivt.

En annan fråga är den om folkomröstning, som många liberaler driver. Vi har ett system med representativ demokrati, inte direktdemokrati. Vi väljer politiker som ska representera oss och föra en sammanhållen, realistisk politik. Folkomröstningar ryms inte i denna modell och stör det politiska systemets funktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar