28 augusti 2007

"Hälsa och utbildning viktigare än klimat"

Denna kontrareplik finns i dagens Norra Västerbotten:

Eje Marklund (NV 21/8) påstår att jag skrivit att bilåkning är bra för miljön. Detta står inte någonstans i min artikel (rubriken sattes av insändarredaktionen). Min poäng är att en avvägning måste göras mellan miljö och ekonomi, och för att kunna göra denna avvägning måste miljön få en prislapp.

Om man inte vill sätta ett pris på miljön säger man antingen att den är värdelös eller ovärderlig. Är miljön värdelös bör vi agera som i Sovjetunionen, med ohejdad nedsmutsning. Är miljön däremot ovärderlig bör alla människor utrotas så att naturen säkert skyddas från exploatering.

För att kunna ta den gyllene medelvägen mellan dessa två synsätt behövs en koldioxidskatt som är beräknad utifrån den förstärkta växthuseffektens skadeverkningar. Genom att staten tar ut denna avgift har koldioxidproducenten kompenserat till fullo för sina utsläpp och det finns ingen anledning för enskilda att ta ytterligare klimathänsyn. En så viktig fråga som hanteringen av en eventuell global uppvärmning får inte bli en sak för människors goda vilja.

Marklund undrar hur koldioxidutsläppen ska kunna minska med en så låg skatt som 22 öre per liter. Svaret är att utsläppen inte bör minska. Koldioxidprislappen gör att tillväxten i utsläpp blir något mindre men berättar samtidigt för oss att det vore ytterst irrationellt att börja minska utsläppen redan – det finns andra satsningar på exempelvis utbildning eller hälsa som är långt viktigare.

1 kommentar:

  1. Snart kanske det är för sent när tundran smälter och den metangas som finns lagrad där trappar upp farten på den globala uppvärmningen långt mer än koldioxiden

    SvaraRadera