30 september 2007

Sluta skydda försvarsindustrin

Dagens Nyheter undersöker i dag återigen den svenska försvarsindustrin:

"DN har besökt slutmonteringen av luftvärnssystem i Karlskoga som kostat skattebetalarna fyra miljarder och som inte är tänkta att användas. [...] Saab Bofors Dynamic har ännu inte lyckats exportera en enda enhet, det blir svårt att förklara för blivande kunder varför det svenska försvaret först betalar utvecklingskostnaderna och sedan inte vill ha produkterna."

I går och i dag deltog jag i moderaternas Norrlandskonferens i Lycksele, och biståndsminister Gunilla Carlsson pratade bland annat om de neddragna försvarsanslagen efter frågor från irriterade gräsrötter. Hon menade att likt socialdemokraterna tror att allt blir bra om man ger mer pengar till bistånd så tror moderaterna, och MUF i synnerhet, att allt blir bra om försvaret får mer pengar.

Detta handlar mer om att bryta upp det som i USA kallas det försvarsindustriella komplexet mellan Pentagon och försvarsföretagen och i Sverige järntriangeln mellan politiker, militära byråkrater och försvarsindustrin. Här skulle politikerna kunna ta stöd i EU genom att säga att EU:s upphandlingsregler, som föreskriver att det billigaste och bästa budet ska antas oavsett var i EU företaget befinner sig, ska gälla även för försvarsindustrin. Detta skulle dessutom vara ett positivt första steg mot ett gemensamt EU-försvar.

28 september 2007

Dagens skratt – vi har hört den förut

Erbjudande från Ung Vänster på elskåp i Umeå.

Ung Vänsters andre vice ordförande Thaher Pelaseyed skriver i dag mycket förutsägbart om Burma: Väst är ansvarig för våldet i Burma.

Pelaseyed menar att eftersom EU importerat från Burma för fem miljarder kronor årligen och eftersom västerländska oljebolag verkar där så har förtrycket och barnarbetet ökat. Tyvärr visar Ung Vänster inga siffror på hur mycket förtrycket och barnarbetet har ökat i Sverige eftersom vi exporterar för 1 500 miljarder i år och eftersom både Statoil och Shell har verksamhet här.

Samtidigt var naturligtvis isoleringen av Irak förkastlig, enligt Ung Vänster.

Låt Loomis sköta sina egna problem

Securitas värdetransportbolag, Loomis, förlorar tillståndet att bedriva pengatransporter, eftersom de uppges ha dåligt säkerhetsarbete.

Man kan fråga sig vad staten har med det att göra. Vaktbolagen har ju glasklara incitament att göra transporterna så säkra som möjligt eftersom det är de som tar smällen. Det bör vara upp till bankerna om de vill använda ett osäkert transportbolag.

Investerarna verkar dock tro att situationen kommer att lösa sig – Securitasaktien steg med 0,6 procent under dagens handel.

Snart faller Burmas junta

Jag hoppas att ni som jag och riksdagen bär något rött i dag för att visa ert motstånd mot regimen i Burma. Johan Norberg berättar vad det är vi reagerar på och Niklas Wykman hur vi bör reagera: "Var ligger närmaste hangarfartyg?"

Upprorsmakarna i Burma förtjänar vårt stöd men samtidigt vår uppmärksamhet. Om munkarna blir de som tar över kan det finnas en risk att Burma blir en buddhistisk teokrati som Bhutan och Tibet före 1950. Men nu när de har omvärldens ögon på sig blir Burma troligen likt Afghanistan en relativt liberal demokrati.

Uppdatering: Hos Joakim Jardenberg läser jag att jag ovetande hade dubbel anledning att bära röd tröja i dag – man stöder även de amerikanska soldaterna.

27 september 2007

Vilka representerar Dalai lama?

Dalai lama är något av en idol i Västvärlden bland annat för att han ger rika västerlänningar en möjlighet att känna lite skuld för att de har det gott ställt. I söndags träffade han Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Ett möte är sällan fel, men frågan är vem han representerar. Inte det tibetanska folket i alla fall. Dalai lama blev ju som bekant utvald vid födelsen av några munkar. Något demokratiskt val har aldrig hållits i Tibet varken före eller efter det kinesiska övertagandet 1950.

Naturligtvis är kommunistpartiets ockupation av Tibet förkastlig – lika förkastlig som ockupationen av resten av Kina. Som Penn och Teller har förklarat i ett av sina tv-program är det dock troligt att i valet mellan två dåliga alternativ – en kinesisk ockupation eller en teokrati under Dalai lama (som var fallet före 1950) – så är en kinesisk ockupation att föredra.

En lite underhållande video:

Bra av Lomborg

I Dagens Nyheter i dag skriver dansken Björn Lomborg om miljöhysterin:

"Om du minskar ditt barns konsumtion av frukt och grönsaker med bara 0,03 gram per dag när du väljer ekologiskt (vilket motsvarar ett halvt risgryn), så går den totala risken för cancer upp, inte ner.

[...]

Talet om isbjörnens undergång, liksom marknadsföringen av ekologisk mat, ingår i den konstanta flod av ensidiga varningar som medierna översköljer oss med. Listan med akuta problem toppas av den globala uppvärmningen, men inkluderar terrorism, bekämpningsmedel, förlusten av mångfald i naturen och mycket mer. Samtidigt känner vi till de fruktansvärda förhållanden som en majoritet av jordens befolkning fortfarande lever under: mer än miljard fattiga, två miljarder utan elektricitet, tre miljarder utan vatten och renhållning.

Mycket av mitt arbete handlar om att bena upp alla dessa globala varningar. Jag försöker få perspektiv på dem och förstå vad som verkligen borde bekymra oss och vilka problem vi kan göra något åt.

Det kanske förvånar, men allt bör inte leda till omedelbara åtgärder. Om vi saknar bra lösningar kan det vara bättre att först fokusera på annat. Den som saknar mat för morgondagen har svårt att tänka på den globala temperaturen om 100 år."

26 september 2007

Klimathysterin är största hotet

I dag skriver jag återigen om klimatet i en insändare i tidningen Norra Västerbotten:

Hur mycket Balderskolans miljöklass (NV 14/9) än önskar det så kan man inte bortse från att ekonomi inte bara handlar om dollar utan också om liv och död. Att bygga mitträcken eller dela ut malariamyggsnät kostar pengar.

Miljöklassen menar att koldioxidutsläpp är negativa för folkhälsan. Detta vederläggs enkelt av fakta. En statistisk analys visar (dock med stor variation) att invånarna i ett land som släpper ut ett extra ton koldioxid per person också kan förvänta sig att i genomsnitt leva ett år längre.

De länder som släpper ut minst koldioxid per person är stater som Kongo, Tchad och Kambodja. De är knappast några förebilder.

Att oljan skulle ta slut som Eje Marklund (NV 20/9) antyder är också en missuppfattning. Historiskt har oljepriserna tack vare teknikutvecklingen stadigt sjunkigt jämfört med lönerna, om man bortser från den senaste tidens råvaruboom. De reserver av fossila bränslen som vi känner till är enligt Naturvårdsverket fem gånger större än de hittills förbrukade mängderna.

Marklund menar att vi kan köpa lokalproducerat och minska bilåkandet, och samtidigt minska fattigdomen i u-länderna. Det är inte förenligt eftersom handel är nyckeln till utveckling, och om vi minskar bilåkandet i Sverige och därmed ekonomin så kommer det att drabba de u-länder som exporterar till Sverige.

Som tur är ser vi nu en folklig reaktion (NV 1/9, 24/9) mot klimatalarmismen. Det största hotet mot mänsklighetens välfärd just nu är inte en klimatförändring, utan klimathysterin.

24 september 2007

Grip Ahmadinejad!

I går anlände Irans president, antisemiten och diktatorn Mahmoud Ahmadinejad, till New York och FN.

Lyckligtvis kommer han inte att besöka Ground Zero, men han kommer att tala på Columbia University.

Detta visar återigen vilken idiotisk organisation FN är, som välkomnar vilka förtryckarstater som helst som medlemmar. Nu när Ahmadinejad är i New York bör USA ta tillfället i akt att bryta alla diplomatiska överenskommelser och gripa honom, samtidigt som de tar initiativ för att skapa ett reformerat FN där endast demokratier är välkomna.

22 september 2007

Privata företag möjliggör Petters utbildning

I senaste numret av Centrumtidningen (ej online än) i Skellefteå läser jag en riktig solskenshistoria om 15-årige och gravt autistiske Petter Heikkilä som gör ständiga framsteg i att kommunicera och interagera med andra människor tack vare tekniken Picture exchange communication systems, utvecklad av Delawarefirman Pyramid Educational Consultants, Inc., och förd till Sverige av Habiliteringsinsats i Uppsala AB och till Skellefteå av Personal Care AB. "De flesta tror att PC betyder dator, men det betyder faktiskt Personal Care", säger en kompis till Petter till Centrumtidningen.

Petters utbildning är mycket dyr, men det har vi råd med i Sverige tack vare vår långvariga tillväxt. Som Maud Olofsson brukar påpeka borde vårdtjänster vara en viktig exportprodukt för Sverige om bara den fria marknaden fick chansen. Nu är det i stället vi som importerar tjänster och idéer från USA.

Centerungdomarna gillar Michael Moore

Trodde du att CUF är liberalt? Tänk igen.

20 september 2007

Alliansen rubbar knappt världens högsta skatter

Som väntat innebär budgeten att alliansregeringen lämnar nästan hela det socialdemokratiska systemet orört. Besparingarna i år uppgår endast till 4,2 miljarder (varav 400 miljoner är försvaret), det vill säga en dryg halv procent av hela budgeten.

Att skatteandelen av BNP kommer att minska från 54,1 procent 2007 till 52,4 procent 2010 beror förmodligen mest på de goda tiderna som ökar hushållens inkomster utan att staten hinner med att höja skatterna. Sverige kommer även i fortsättningen att ha världens högsta skatter, förvaltade av en finansminister som en gång tyckte att skatt är stöld.

MUF Skellefteå kommenterar i kväll budgeten i ett pressmeddelande.

19 september 2007

Köp svenskt (ett undantag)

Vanligtvis är jag emot varje form av protektionism eller uppmaningar att köpa inhemskt i stället för utländskt. Jag köper konsekvent Euroshoppers tjeckiska mjölk före Norrmejeriers. Det är ett bra sätt att i vardagen visa stöd för frihandel och mot monopol.

Johan Norberg för dock fram ett undantag som jag för en kort period kan ställa upp på. Muslimska extremister upppmanar till bojkott av svenska produkter för att inskränka vår yttrandefrihet och påverka beslutsfattare inom konst och media. Vi demokrater bör uppväga detta genom att köpa de bojkottshotade produkterna. Köp svenskt! (Men bara medan Vilksdebatten pågår.)

18 september 2007

USA:s sjukvård lider inte av brist på socialism

Hillary Clinton lanserade i går en plan för allmän sjukförsäkring i USA till en kostnad av hisnande 110 miljarder dollar.

Problemet med sjukvården i USA är inte för lite skattepengar – USA satsar lika mycket offentliga medel på sjukvården som Sverige, och dessutom lika mycket till från privata källor. Problemet är dålig konkurrens som medför skenande kostnader. Ytterligare statlig finansiering lär knappast lösa kostnadsproblemen.

Det som behövs är minskad reglering och att skattefördelarna för stiftelser avskaffas så att nationella sjukvårdsbolag med stordriftsfördelar kan konkurrera på samma villkor.

16 september 2007

Diktaturer ska inte vara överens med Sverige

Lars Vilks Muhammedbild jämförs nu med blodiga olycksbilder och barnpornografi. Anledningen till att innehav av barnpornografi är förbjudet är dock inte för att människor inte vill titta på dem, utan av hänsyn till barnet som är ett brottsoffer.

Det är självklart att man ska kunna avbilda en krigsherre som verkade för 1 400 år sedan oavsett vilka irrationella skäl någon väljer att ange för att man inte ska få göra detta.

Fredrik Reinfeldt har varit väldigt mjuk i frågan. I dag sade han bara att han tar avstånd från våld och hot. Han kunde exempelvis ha sagt att det är självklart att det är både moraliskt och juridiskt riktigt att karikera religioner.

Ambassadörer från förtryckarländer ska inte vara "nöjda" efter ett möte om yttrandefriheten med en svensk statsminister. De ska vara ursinniga!

15 september 2007

Ron Paul stöder home-schooling

Republikanske presidentkandidaten Ron Paul skriver på sin hemsida att han liksom jag själv vill ge home-schooling liknande villkor som skolundervisning.

Det är positivt att någon driver denna fråga som inte existerar i Sverige, men jag kan inte ge Paul mitt helhjärtade stöd på grund av hans populistiska krav på invandringsbegränsning, folkrätt och abortrestriktioner.

Snart femtio år sedan Och världen skälvde

Dagens mest tipsade artikel i New York Times handlar om Ayn Rands Och världen skälvde som i år har varit ute i bokhandlarna i 50 år och fortfarande säljer hundratusentals exemplar årligen.

Tidningen uppmärksammar också att förre centralbankschefen Alan Greenspan 1957 efter en kritisk recension av samma bok i samma tidning publicerade en insändare där han bland annat skrev följande:

"Creative individuals and undeviating purpose and rationality achieve joy and fulfillment. Parasites who persistently avoid either purpose or reason perish as they should."

Så länge Ayn Rand inte är bortglömd finns det hopp.

Mamma staten ska inte ta riskerna

Svenska Dagbladet skriver i dag att "EU är maktlöst vid finanskris" och menar att EU måste vara berett att med skattepengar stoppa en kris; dock utan att hålla enskilda banker under armarna.

Det är precis sådana här signaler från statsmakterna som bäddar för en kris. Finansmarknadens aktörer bör få lära sig att alltid ta det fulla ansvaret för de risker de tar utan att räkna med att staten öser ut pappersprodukter garanterade av statens våldsmonopol, som valuta eller statsobligationer, närhelst företagen skickar sin önskelista.

På kort sikt kan det svida om stora banker faller, men på lång sikt måste det finnas några förlorare för att alla ska bli vinnare.

13 september 2007

Fattigdom är det stora problemet i världen

I dagens Norra Västerbotten replikerar jag om miljön:

Eje Marklund (NV 3/9) drar till med att enorma klimatkatastrofer i Medelhavet skulle generera ett ökenklimat och stora mängder "klimatflyktingar". Att slänga ur sig sådana påståenden gör sig bra på löpsedlar men har ingen vetenskaplig grund.

Under 1900-talet steg världsmedeltemperaturen med 0,75 grader och havsnivån med 20 centimeter. Samtidigt minskade andelen människor i extrem fattigdom från 59 till 19 procent och medellivslängden steg från 30 till 65 år. En viktig roll i dessa de största framstegen i mänsklighetens historia spelade den billiga energin från fossila bränslen som bland annat möjliggör effektiv transport av livsmedel.

Varje år dör två miljoner människor av inomhusluft som förgiftats av eldning med exempelvis ved. Statistiken är tydlig: rika människor lever längre än fattiga tack vare bland annat bättre mat, säkrare omgivning, mer hälsovård och att man har råd att ersätta ohälsosam vedeldning med oljeförbränning. Ju lägre inkomst desto högre dödlighet.

Det är bättre att med tillväxt vara ordentligt rustad för att möta de naturkatastrofer som alltid förekommer än att satsa enorma resurser på att undvika något fler stormar och att havsnivån stiger med någon decimeter. Att lägga stora summor på att minska koldioxidutsläppen skulle dra resurser från bekämpningen av den fattigdom som återstår och medföra att människor dör i onödan.

Tidigare inlägg:
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön

12 september 2007

Nej till skattebetald prestigeindustri

"Detta är ingen industri som hålls under armarna av arbetsmarknadspolitiska skäl."

– Försvarsindustriföreningens Peter Lundberg i måndagens Svenska Dagbladet.

Detta kan tolkas som att även Försvarsindustriföreningen erkänner att deras bransch hålls under armarna av staten, om än av fler skäl än arbetsmarknadspolitiska, till exempel byråkratiska och prestigemässiga skäl.

Det ter sig inte så troligt att Sverige är bäst och billigast i världen på att tillverka jaktplan, ubåtar, ytstridsfartyg, stridsvagnar och kanoner, och att dessutom Sverige är det enda land som insett detta. Försvarsindustrin bör avregleras och följande stycke i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling bör tas bort:

"För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen
[...]
2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil användning och som omfattas av artikel 296 i Romfördraget."

10 september 2007

Lågvattenmärke av Olle Lundqvist

Olle Lundqvist luftar i en krönika i Norra Västerbotten den 5 september grova fördomar om att de tusentals engagerade ungdomar som valt att gå med i Moderata ungdomsförbundet har gjort det på grund av dålig uppfostran: "Pappas kompisar konstaterar över konjaken att [...] arbetare ska svettas för sitt uppehälle." Det säger en del om Lundqvists inskränkta omvärldsuppfattning.

MUF är landets största ungdomsförbund, det näst största partiets ungdomsorganisation och en del av den liberala rörelsen som sedan 1800-talet kämpat för demokrati, individens frihet, kvinnors rättigheter och minoritetsskydd. Då som nu möter vi motstånd men vi vet att historien kommer att ge oss rätt.

Olle Lundqvist lyckas med konststycket att i en mening avfärda det fria samhällets grundvalar – yttrandefriheten och den pressfrihet som Lundqvist själv åtnjuter – som "skitsnack", utan att framföra ett enda argument.

Ofta slåss högerextremister i exempelvis Nationalsocialistisk front med vänsterdito i Antifascistisk aktion och vill begränsa varandras organisations- och yttrandefrihet. MUF tar striden mot båda dessa avskyvärda ideologier men försvarar deras rätt att fredligt uttrycka en åsikt. Vi ser inte hur polis och domstolar löser några problem.

Yttrandefrihetens främsta uppgift är att skydda de som har åsikter som inte delas av allmänheten eller av staten. De som säger vad alla vill höra har sällan några problem med att få framföra sin åsikt. På sin tid sade Voltaire att "jag avskyr din åsikt men är beredd att dö för din rätt att framföra den". Han hade väl en dålig uppfostran.

09 september 2007

Wal-Mart betalar för höga löner

Ett av kvällens två Bullshit-program handlade om Wal-Mart (det andra om överdriven fetmaskräck). Penn och Teller (eller, ja, Penn) förklarar pedagogiskt att Wal-Mart ger jobb till människor som annars kanske inte haft ett jobb (och som i Europa är arbetslösa på grund av arbetsmarknadsregleringar) och säljer billiga produkter till konsumenterna.

Samtidigt finns det en risk att man målar in sig i ett retoriskt hörn om man likt Penn och Teller försvarar sig mot låglönekritiken med att Wal-Mart betalar löner långt över den federala minimilönen på 5,15 dollar per timme (30 av 50 stater har dock högre minimilön än så). Eftersom det finns arbetslöshet i USA så är problemet inte att Wal-Mart betalar för lite, utan att de tvingas betala för mycket. Även om arbetarna inte tjänar precis så mycket som minimilönen föreskriver så har minimilönen en lönehöjande effekt eftersom det måste finnas löneskillnader även bland de lägst avlönade.

Minimilönen pressar därför upp lönen över marknadsnivå och i enlighet med de ekonomiska modeller som lärs ut på högstadiet kommer det då att uppstå ett utbudsöverskott, det vill säga arbetslöshet. Det bästa för USA:s unga, äldre och minoriteter, de som har det svårast på arbetsmarknaden, vore att avskaffa minimilönen.

Läs Johan Norberg i ämnet och missa inte nästa veckas Bullshit på söndag klockan 20.00 i TV 6.

07 september 2007

Stanna tills jobbet är utfört!

Enligt en undersökning av världsopinionen vill 39 procent att USA omedelbart lämnar Irak. Som tidigare påpekats skulle effekten troligen bli densamma som när USA drog sig ur Vietnam – extremistiska dominoeffekter i regionen, långvarig diktatur och folkmord.

Det är tur att vi inte har en kvartalsdemokrati där strategiska beslut fattas i folkomröstningar.

06 september 2007

Homeschooling, varför inte?

Debatten fortsätter om vårdnadsbidraget. MUF:s Niklas Wykman är kritisk, liksom SSU:s Jytte Guteland:

"Tänk om vi skulle resonera så här om all verksamhet som kommunen bedriver och som skattebetalarna står för? I stället för skola kanske alla kan få lite pengar och bedriva undervisningen hemma?"

Det är en bra idé som SSU för fram här. Kommunerna bör inte tillåtas att endast betala för organiserad undervisning i skolor om undervisning kan bedrivas lika bra i hemmet av en förälder, privatlärare eller dylikt. Homeschooling är relativt vanligt i USA – en miljon amerikanska elever undervisas i hemmet.

Den verkliga valfriheten vore att tvinga alla kommuner att införa ett vårdnadsbidrag som uppgår till vad en dagisplats kostar (cirka 8 000 kr per månad) och ett hemundervisningsbidrag som uppgår till vad skolan kostar (cirka 7 000 kr per månad) om det kan visas att hemundervisningen är av samma kvalitet som undervisningen i skolan.

05 september 2007

Märklig krönika om yttrandefrihet

Olle Lundqvist skriver i dag en märklig krönika i Norra Västerbotten. Med en mening avfärdar han det fria samhällets grundvalar, yttrande- och åsiktsfriheten, som "skitsnack". Han luftar ett antal fördomar om MUF:are och lyckas också blir upprörd över faktumet att Johan Söderberg och Andreas Löwenhöök är hockeydomare. Jag har fått utstå mycket osaklig och illa underbyggd kritik men detta är bland de lägsta.

04 september 2007

Vårdnadsbidrag minst dåligt

MUF centralt går ut med att vi är emot vårdnadsbidraget för att det skulle ge fler hemmafruar. Det är självklart att man varken bör ha subventionerat dagis eller vårdnadsbidrag i den bästa av världar.

Nu lever vi dock i ett Sverige där barnomsorgen är nästan helt skattefinansierad. Att då införa ett vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad skulle förutom ökad valfrihet för barnfamiljerna innebära en nettovinst för den offentliga sektorn – en dagisplats kostar 8 650 kr per månad för Skellefteå kommun.

03 september 2007

Köp indiskt med gott samvete

H&M "utnyttjar" indier i klädproduktionen, enligt TT. Då kan man fråga sig vad alternativet är för dessa indier. Jo, alternativet är hårda och lågbetalda arbeten i jordbruk eller inhemsk industri. Att utländska företag kommer till Indien medför förbättrade arbetsförhållanden, annars hade de knappast fått några anställda. Med den simplaste matematik kan man räkna ut att höjda löner utan att produktionen ökar lika mycket innebär att företagen har råd att anställa färre. Några blir förlorare och några blir vinnare. De sistnämnda brukar vara medlemmar i fackföreningar.

Indiens problem är inte att de multinationella företagen betalar för lite, utan att de är för få och producerar för lite. Därför måste Indien öppna upp ännu mer för utländska investeringar. Vi kan också läsa i söndagens Svenska Dagbladet att det börjar bli brist på arbetare i Kina och att lönerna ökat med 50 procent på tre-fyra år.

02 september 2007

Största ungdomsförbundet är liberalt

Sundsvalls tidnings löpsedel den 2 september 2007. Foto: Jacob Lundberg

Jag har nu återvänt från en mycket intressant arbetsstämma i Moderata ungdomsförbundet, som numera är Sverige största politiska ungdomsförbund. De två ställningstaganden som har uppmärksammats mest är att vi är för hembränning för eget bruk och emot EMU. Det sistnämnda är ett tråkigt beslut och jag försökte från talarstolen göra mitt för att stämman skulle rösta ja till EMU. Euromotståndarnas hot om höjda skatter om EU vill ha lika skattesats i hela unionen faller ganska platt eftersom Sverige har världens högsta skatter.

Arbetsstämman har bekräftat min bild av att MUF är en stark liberal kraft (även om Uppsala kämpade förgäves för republik) mil ifrån de nya moderaternas kramande av den svenska modellen.

01 september 2007

Motion om åsiktsfriheten uppmärksammad

Nyheten att min motion om åsiktsfrihet har antagits av MUF:s arbetsstämma har hittills uppmärksammats av Västerbottenskuriren och SVT:s Västerbottensnytt. Västerbottenskuriren vinklar felaktigt det som att MUF "accepterar" rasistiska organisationer. Precis som rättsläget är nu vill vi att de ska vara tillåtna, och vi vill inte att ett förbud ska införas efter EU-modell. Västerbottensnytt har också blandat ihop mig och Nicklas Sandström, ordförande för MUF Västerbotten.

Uppdatering: Även Norra Västerbotten har nu skrivit om motionen.