30 september 2007

Sluta skydda försvarsindustrin

Dagens Nyheter undersöker i dag återigen den svenska försvarsindustrin:

"DN har besökt slutmonteringen av luftvärnssystem i Karlskoga som kostat skattebetalarna fyra miljarder och som inte är tänkta att användas. [...] Saab Bofors Dynamic har ännu inte lyckats exportera en enda enhet, det blir svårt att förklara för blivande kunder varför det svenska försvaret först betalar utvecklingskostnaderna och sedan inte vill ha produkterna."

I går och i dag deltog jag i moderaternas Norrlandskonferens i Lycksele, och biståndsminister Gunilla Carlsson pratade bland annat om de neddragna försvarsanslagen efter frågor från irriterade gräsrötter. Hon menade att likt socialdemokraterna tror att allt blir bra om man ger mer pengar till bistånd så tror moderaterna, och MUF i synnerhet, att allt blir bra om försvaret får mer pengar.

Detta handlar mer om att bryta upp det som i USA kallas det försvarsindustriella komplexet mellan Pentagon och försvarsföretagen och i Sverige järntriangeln mellan politiker, militära byråkrater och försvarsindustrin. Här skulle politikerna kunna ta stöd i EU genom att säga att EU:s upphandlingsregler, som föreskriver att det billigaste och bästa budet ska antas oavsett var i EU företaget befinner sig, ska gälla även för försvarsindustrin. Detta skulle dessutom vara ett positivt första steg mot ett gemensamt EU-försvar.

28 september 2007

Dagens skratt – vi har hört den förut

Erbjudande från Ung Vänster på elskåp i Umeå.

Ung Vänsters andre vice ordförande Thaher Pelaseyed skriver i dag mycket förutsägbart om Burma: Väst är ansvarig för våldet i Burma.

Pelaseyed menar att eftersom EU importerat från Burma för fem miljarder kronor årligen och eftersom västerländska oljebolag verkar där så har förtrycket och barnarbetet ökat. Tyvärr visar Ung Vänster inga siffror på hur mycket förtrycket och barnarbetet har ökat i Sverige eftersom vi exporterar för 1 500 miljarder i år och eftersom både Statoil och Shell har verksamhet här.

Samtidigt var naturligtvis isoleringen av Irak förkastlig, enligt Ung Vänster.

Låt Loomis sköta sina egna problem

Securitas värdetransportbolag, Loomis, förlorar tillståndet att bedriva pengatransporter, eftersom de uppges ha dåligt säkerhetsarbete.

Man kan fråga sig vad staten har med det att göra. Vaktbolagen har ju glasklara incitament att göra transporterna så säkra som möjligt eftersom det är de som tar smällen. Det bör vara upp till bankerna om de vill använda ett osäkert transportbolag.

Investerarna verkar dock tro att situationen kommer att lösa sig – Securitasaktien steg med 0,6 procent under dagens handel.

27 september 2007

Bra av Lomborg

I Dagens Nyheter i dag skriver dansken Björn Lomborg om miljöhysterin:

"Om du minskar ditt barns konsumtion av frukt och grönsaker med bara 0,03 gram per dag när du väljer ekologiskt (vilket motsvarar ett halvt risgryn), så går den totala risken för cancer upp, inte ner.

[...]

Talet om isbjörnens undergång, liksom marknadsföringen av ekologisk mat, ingår i den konstanta flod av ensidiga varningar som medierna översköljer oss med. Listan med akuta problem toppas av den globala uppvärmningen, men inkluderar terrorism, bekämpningsmedel, förlusten av mångfald i naturen och mycket mer. Samtidigt känner vi till de fruktansvärda förhållanden som en majoritet av jordens befolkning fortfarande lever under: mer än miljard fattiga, två miljarder utan elektricitet, tre miljarder utan vatten och renhållning.

Mycket av mitt arbete handlar om att bena upp alla dessa globala varningar. Jag försöker få perspektiv på dem och förstå vad som verkligen borde bekymra oss och vilka problem vi kan göra något åt.

Det kanske förvånar, men allt bör inte leda till omedelbara åtgärder. Om vi saknar bra lösningar kan det vara bättre att först fokusera på annat. Den som saknar mat för morgondagen har svårt att tänka på den globala temperaturen om 100 år."

20 september 2007

Alliansen rubbar knappt världens högsta skatter

Som väntat innebär budgeten att alliansregeringen lämnar nästan hela det socialdemokratiska systemet orört. Besparingarna i år uppgår endast till 4,2 miljarder (varav 400 miljoner är försvaret), det vill säga en dryg halv procent av hela budgeten.

Att skatteandelen av BNP kommer att minska från 54,1 procent 2007 till 52,4 procent 2010 beror förmodligen mest på de goda tiderna som ökar hushållens inkomster utan att staten hinner med att höja skatterna. Sverige kommer även i fortsättningen att ha världens högsta skatter, förvaltade av en finansminister som en gång tyckte att skatt är stöld.

MUF Skellefteå kommenterar i kväll budgeten i ett pressmeddelande.

19 september 2007

Köp svenskt (ett undantag)

Vanligtvis är jag emot varje form av protektionism eller uppmaningar att köpa inhemskt i stället för utländskt. Jag köper konsekvent Euroshoppers tjeckiska mjölk före Norrmejeriers. Det är ett bra sätt att i vardagen visa stöd för frihandel och mot monopol.

Johan Norberg för dock fram ett undantag som jag för en kort period kan ställa upp på. Muslimska extremister upppmanar till bojkott av svenska produkter för att inskränka vår yttrandefrihet och påverka beslutsfattare inom konst och media. Vi demokrater bör uppväga detta genom att köpa de bojkottshotade produkterna. Köp svenskt! (Men bara medan Vilksdebatten pågår.)

18 september 2007

USA:s sjukvård lider inte av brist på socialism

Hillary Clinton lanserade i går en plan för allmän sjukförsäkring i USA till en kostnad av hisnande 110 miljarder dollar.

Problemet med sjukvården i USA är inte för lite skattepengar – USA satsar lika mycket offentliga medel på sjukvården som Sverige, och dessutom lika mycket till från privata källor. Problemet är dålig konkurrens som medför skenande kostnader. Ytterligare statlig finansiering lär knappast lösa kostnadsproblemen.

Det som behövs är minskad reglering och att skattefördelarna för stiftelser avskaffas så att nationella sjukvårdsbolag med stordriftsfördelar kan konkurrera på samma villkor.

16 september 2007

Diktaturer ska inte vara överens med Sverige

Lars Vilks Muhammedbild jämförs nu med blodiga olycksbilder och barnpornografi. Anledningen till att innehav av barnpornografi är förbjudet är dock inte för att människor inte vill titta på dem, utan av hänsyn till barnet som är ett brottsoffer.

Det är självklart att man ska kunna avbilda en krigsherre som verkade för 1 400 år sedan oavsett vilka irrationella skäl någon väljer att ange för att man inte ska få göra detta.

Fredrik Reinfeldt har varit väldigt mjuk i frågan. I dag sade han bara att han tar avstånd från våld och hot. Han kunde exempelvis ha sagt att det är självklart att det är både moraliskt och juridiskt riktigt att karikera religioner.

Ambassadörer från förtryckarländer ska inte vara "nöjda" efter ett möte om yttrandefriheten med en svensk statsminister. De ska vara ursinniga!

15 september 2007

Ron Paul stöder home-schooling

Republikanske presidentkandidaten Ron Paul skriver på sin hemsida att han liksom jag själv vill ge home-schooling liknande villkor som skolundervisning.

Det är positivt att någon driver denna fråga som inte existerar i Sverige, men jag kan inte ge Paul mitt helhjärtade stöd på grund av hans populistiska krav på invandringsbegränsning, folkrätt och abortrestriktioner.

Mamma staten ska inte ta riskerna

Svenska Dagbladet skriver i dag att "EU är maktlöst vid finanskris" och menar att EU måste vara berett att med skattepengar stoppa en kris; dock utan att hålla enskilda banker under armarna.

Det är precis sådana här signaler från statsmakterna som bäddar för en kris. Finansmarknadens aktörer bör få lära sig att alltid ta det fulla ansvaret för de risker de tar utan att räkna med att staten öser ut pappersprodukter garanterade av statens våldsmonopol, som valuta eller statsobligationer, närhelst företagen skickar sin önskelista.

På kort sikt kan det svida om stora banker faller, men på lång sikt måste det finnas några förlorare för att alla ska bli vinnare.

13 september 2007

Fattigdom är det stora problemet i världen

I dagens Norra Västerbotten replikerar jag om miljön:

Eje Marklund (NV 3/9) drar till med att enorma klimatkatastrofer i Medelhavet skulle generera ett ökenklimat och stora mängder "klimatflyktingar". Att slänga ur sig sådana påståenden gör sig bra på löpsedlar men har ingen vetenskaplig grund.

Under 1900-talet steg världsmedeltemperaturen med 0,75 grader och havsnivån med 20 centimeter. Samtidigt minskade andelen människor i extrem fattigdom från 59 till 19 procent och medellivslängden steg från 30 till 65 år. En viktig roll i dessa de största framstegen i mänsklighetens historia spelade den billiga energin från fossila bränslen som bland annat möjliggör effektiv transport av livsmedel.

Varje år dör två miljoner människor av inomhusluft som förgiftats av eldning med exempelvis ved. Statistiken är tydlig: rika människor lever längre än fattiga tack vare bland annat bättre mat, säkrare omgivning, mer hälsovård och att man har råd att ersätta ohälsosam vedeldning med oljeförbränning. Ju lägre inkomst desto högre dödlighet.

Det är bättre att med tillväxt vara ordentligt rustad för att möta de naturkatastrofer som alltid förekommer än att satsa enorma resurser på att undvika något fler stormar och att havsnivån stiger med någon decimeter. Att lägga stora summor på att minska koldioxidutsläppen skulle dra resurser från bekämpningen av den fattigdom som återstår och medföra att människor dör i onödan.

Tidigare inlägg:
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön

12 september 2007

Nej till skattebetald prestigeindustri

"Detta är ingen industri som hålls under armarna av arbetsmarknadspolitiska skäl."

– Försvarsindustriföreningens Peter Lundberg i måndagens Svenska Dagbladet.

Detta kan tolkas som att även Försvarsindustriföreningen erkänner att deras bransch hålls under armarna av staten, om än av fler skäl än arbetsmarknadspolitiska, till exempel byråkratiska och prestigemässiga skäl.

Det ter sig inte så troligt att Sverige är bäst och billigast i världen på att tillverka jaktplan, ubåtar, ytstridsfartyg, stridsvagnar och kanoner, och att dessutom Sverige är det enda land som insett detta. Försvarsindustrin bör avregleras och följande stycke i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling bör tas bort:

"För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen
[...]
2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil användning och som omfattas av artikel 296 i Romfördraget."

06 september 2007

Homeschooling, varför inte?

Debatten fortsätter om vårdnadsbidraget. MUF:s Niklas Wykman är kritisk, liksom SSU:s Jytte Guteland:

"Tänk om vi skulle resonera så här om all verksamhet som kommunen bedriver och som skattebetalarna står för? I stället för skola kanske alla kan få lite pengar och bedriva undervisningen hemma?"

Det är en bra idé som SSU för fram här. Kommunerna bör inte tillåtas att endast betala för organiserad undervisning i skolor om undervisning kan bedrivas lika bra i hemmet av en förälder, privatlärare eller dylikt. Homeschooling är relativt vanligt i USA – en miljon amerikanska elever undervisas i hemmet.

Den verkliga valfriheten vore att tvinga alla kommuner att införa ett vårdnadsbidrag som uppgår till vad en dagisplats kostar (cirka 8 000 kr per månad) och ett hemundervisningsbidrag som uppgår till vad skolan kostar (cirka 7 000 kr per månad) om det kan visas att hemundervisningen är av samma kvalitet som undervisningen i skolan.

04 september 2007

Vårdnadsbidrag minst dåligt

MUF centralt går ut med att vi är emot vårdnadsbidraget för att det skulle ge fler hemmafruar. Det är självklart att man varken bör ha subventionerat dagis eller vårdnadsbidrag i den bästa av världar.

Nu lever vi dock i ett Sverige där barnomsorgen är nästan helt skattefinansierad. Att då införa ett vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad skulle förutom ökad valfrihet för barnfamiljerna innebära en nettovinst för den offentliga sektorn – en dagisplats kostar 8 650 kr per månad för Skellefteå kommun.

03 september 2007

Köp indiskt med gott samvete

H&M "utnyttjar" indier i klädproduktionen, enligt TT. Då kan man fråga sig vad alternativet är för dessa indier. Jo, alternativet är hårda och lågbetalda arbeten i jordbruk eller inhemsk industri. Att utländska företag kommer till Indien medför förbättrade arbetsförhållanden, annars hade de knappast fått några anställda. Med den simplaste matematik kan man räkna ut att höjda löner utan att produktionen ökar lika mycket innebär att företagen har råd att anställa färre. Några blir förlorare och några blir vinnare. De sistnämnda brukar vara medlemmar i fackföreningar.

Indiens problem är inte att de multinationella företagen betalar för lite, utan att de är för få och producerar för lite. Därför måste Indien öppna upp ännu mer för utländska investeringar. Vi kan också läsa i söndagens Svenska Dagbladet att det börjar bli brist på arbetare i Kina och att lönerna ökat med 50 procent på tre-fyra år.

02 september 2007

Största ungdomsförbundet är liberalt

Sundsvalls tidnings löpsedel den 2 september 2007. Foto: Jacob Lundberg

Jag har nu återvänt från en mycket intressant arbetsstämma i Moderata ungdomsförbundet, som numera är Sverige största politiska ungdomsförbund. De två ställningstaganden som har uppmärksammats mest är att vi är för hembränning för eget bruk och emot EMU. Det sistnämnda är ett tråkigt beslut och jag försökte från talarstolen göra mitt för att stämman skulle rösta ja till EMU. Euromotståndarnas hot om höjda skatter om EU vill ha lika skattesats i hela unionen faller ganska platt eftersom Sverige har världens högsta skatter.

Arbetsstämman har bekräftat min bild av att MUF är en stark liberal kraft (även om Uppsala kämpade förgäves för republik) mil ifrån de nya moderaternas kramande av den svenska modellen.