20 september 2007

Alliansen rubbar knappt världens högsta skatter

Som väntat innebär budgeten att alliansregeringen lämnar nästan hela det socialdemokratiska systemet orört. Besparingarna i år uppgår endast till 4,2 miljarder (varav 400 miljoner är försvaret), det vill säga en dryg halv procent av hela budgeten.

Att skatteandelen av BNP kommer att minska från 54,1 procent 2007 till 52,4 procent 2010 beror förmodligen mest på de goda tiderna som ökar hushållens inkomster utan att staten hinner med att höja skatterna. Sverige kommer även i fortsättningen att ha världens högsta skatter, förvaltade av en finansminister som en gång tyckte att skatt är stöld.

MUF Skellefteå kommenterar i kväll budgeten i ett pressmeddelande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar