13 september 2007

Fattigdom är det stora problemet i världen

I dagens Norra Västerbotten replikerar jag om miljön:

Eje Marklund (NV 3/9) drar till med att enorma klimatkatastrofer i Medelhavet skulle generera ett ökenklimat och stora mängder "klimatflyktingar". Att slänga ur sig sådana påståenden gör sig bra på löpsedlar men har ingen vetenskaplig grund.

Under 1900-talet steg världsmedeltemperaturen med 0,75 grader och havsnivån med 20 centimeter. Samtidigt minskade andelen människor i extrem fattigdom från 59 till 19 procent och medellivslängden steg från 30 till 65 år. En viktig roll i dessa de största framstegen i mänsklighetens historia spelade den billiga energin från fossila bränslen som bland annat möjliggör effektiv transport av livsmedel.

Varje år dör två miljoner människor av inomhusluft som förgiftats av eldning med exempelvis ved. Statistiken är tydlig: rika människor lever längre än fattiga tack vare bland annat bättre mat, säkrare omgivning, mer hälsovård och att man har råd att ersätta ohälsosam vedeldning med oljeförbränning. Ju lägre inkomst desto högre dödlighet.

Det är bättre att med tillväxt vara ordentligt rustad för att möta de naturkatastrofer som alltid förekommer än att satsa enorma resurser på att undvika något fler stormar och att havsnivån stiger med någon decimeter. Att lägga stora summor på att minska koldioxidutsläppen skulle dra resurser från bekämpningen av den fattigdom som återstår och medföra att människor dör i onödan.

Tidigare inlägg:
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön

1 kommentar:

  1. Har det slagit dig att det finns någon slags gräns för i vilken utsträckning vi kan fortsätta det levnadssätt som, ur ett antropocentriskt perspektiv, varit framgångsrikt under 1900-talet?
    Att det är det hela klimatfrågan handlar om?

    Förbränning av fossila bränslen släpper ut bl.a. svaveldioxid (om än mindre nu än innan oljans svavelhaltsreduktion i västvärlden), kväveoxider, koldiooxid och en mängd andra ämnen som bidrar både till försurning, övergödning och klimatpåverkan. Anledningen till att vi bryr oss om det är att mängder av människors hela uppehälle och försörjning skadas så till den grad att de så småningom kommer tvingas flytta till mindre drabbade områden - där man har råd att INTE elda med olja, alternativt ställen på jorden där man inser att oljan påverkar mer än ekonomin och den enskildes hälsa. Ställen där så kallade "bredare perspektiv" ryms i tankesfären.

    SvaraRadera