28 september 2007

Snart faller Burmas junta

Jag hoppas att ni som jag och riksdagen bär något rött i dag för att visa ert motstånd mot regimen i Burma. Johan Norberg berättar vad det är vi reagerar på och Niklas Wykman hur vi bör reagera: "Var ligger närmaste hangarfartyg?"

Upprorsmakarna i Burma förtjänar vårt stöd men samtidigt vår uppmärksamhet. Om munkarna blir de som tar över kan det finnas en risk att Burma blir en buddhistisk teokrati som Bhutan och Tibet före 1950. Men nu när de har omvärldens ögon på sig blir Burma troligen likt Afghanistan en relativt liberal demokrati.

Uppdatering: Hos Joakim Jardenberg läser jag att jag ovetande hade dubbel anledning att bära röd tröja i dag – man stöder även de amerikanska soldaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar