02 september 2007

Största ungdomsförbundet är liberalt

Sundsvalls tidnings löpsedel den 2 september 2007. Foto: Jacob Lundberg

Jag har nu återvänt från en mycket intressant arbetsstämma i Moderata ungdomsförbundet, som numera är Sverige största politiska ungdomsförbund. De två ställningstaganden som har uppmärksammats mest är att vi är för hembränning för eget bruk och emot EMU. Det sistnämnda är ett tråkigt beslut och jag försökte från talarstolen göra mitt för att stämman skulle rösta ja till EMU. Euromotståndarnas hot om höjda skatter om EU vill ha lika skattesats i hela unionen faller ganska platt eftersom Sverige har världens högsta skatter.

Arbetsstämman har bekräftat min bild av att MUF är en stark liberal kraft (även om Uppsala kämpade förgäves för republik) mil ifrån de nya moderaternas kramande av den svenska modellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar