18 september 2007

USA:s sjukvård lider inte av brist på socialism

Hillary Clinton lanserade i går en plan för allmän sjukförsäkring i USA till en kostnad av hisnande 110 miljarder dollar.

Problemet med sjukvården i USA är inte för lite skattepengar – USA satsar lika mycket offentliga medel på sjukvården som Sverige, och dessutom lika mycket till från privata källor. Problemet är dålig konkurrens som medför skenande kostnader. Ytterligare statlig finansiering lär knappast lösa kostnadsproblemen.

Det som behövs är minskad reglering och att skattefördelarna för stiftelser avskaffas så att nationella sjukvårdsbolag med stordriftsfördelar kan konkurrera på samma villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar