04 september 2007

Vårdnadsbidrag minst dåligt

MUF centralt går ut med att vi är emot vårdnadsbidraget för att det skulle ge fler hemmafruar. Det är självklart att man varken bör ha subventionerat dagis eller vårdnadsbidrag i den bästa av världar.

Nu lever vi dock i ett Sverige där barnomsorgen är nästan helt skattefinansierad. Att då införa ett vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad skulle förutom ökad valfrihet för barnfamiljerna innebära en nettovinst för den offentliga sektorn – en dagisplats kostar 8 650 kr per månad för Skellefteå kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar