29 oktober 2007

Moderaterna får inte tappa sina visioner

I dag skriver jag och MUF Skellefteås ordförande Johan Söderberg om "nya moderaterna" i en insändare i tidningen Norra Västerbotten:

Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på decennier. Regeringen har genomfört flera justeringar av skatte- och bidragssystem som har gett en engångseffekt i arbetslöshetsstatistiken och varit en del i sysselsättningsökningen.

Det saknas dock reformer som kan trygga sysselsättningen och tillväxten på lång sikt. En bra ledare bör gå före sin tid med radikala förslag och ha visioner för framtiden. Detta saknar vi hos dagens moderater. Inför partistämman som ägde rum förra veckan har partistyrelsen föreslagit avslag på alla motioner som vill verka i en liberal riktning på skatte- eller jobbområdena. Det finns flera exempel på områden där Alliansen bedriver en i stort sett socialdemokratisk politik med förutsägbart dåligt resultat.

Alliansens skattesänkningar ("jobbavdraget") har gett låginkomsttagare en procentuellt många gånger större skattesänkning än höginkomsttagare, det vill säga progressiviteten i skattesystemet har ökat. En bra princip är att alla betalar samma andel av lönen i skatt, så kallad platt skatt. Det måste löna sig att skaffa en utbildning och anstränga sig på jobbet. Den moderatledda regeringen går nu genom jobbavdraget i helt motsatt riktning, vilket för oss som moderater känns märkligt.

Finansminister Anders Borg (m) brukar säga att den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar bra. Men i hans budgetproposition för 2008 kan man läsa att regeringen beräknar att arbetslösheten kommer att börja öka lagom till nästa val år 2010. Anledningen? Fackföreningarnas hutlösa löneökningar, som genom kollektivavtalen påtvingas alla som jobbar och höjer trösklarna för ungdomar och invandrare.

Följden av en arbetsmarknad i fackföreningarnas grepp är att de som är inne på arbetsmarknaden gynnas på bekostnad av dem som står utanför. Regeringen måste våga ta striden med de mäktiga fackföreningsledare och byråkrater som tjänar på det system vi har i dag för att bryta utanförskapet.

I moderaternas interna debatt kommer vi att stå upp för låga skatter och en fri arbetsmarknad, så att det kan fortsätta gå bra för Sverige.

SVT om att Reinfeldt och Borg får böcker

SVT:s Västerbottensnytt rapporterade i sin 21.15-sändning i går om MUF Skellefteås pressmeddelande med kritik mot Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Johan Söderberg citerades. En artikel finns också på SVT:s hemsida.

28 oktober 2007

Borg och Reinfeldt får ideologiska böcker

I dag skickar MUF Skellefteå böcker till Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. I pressmeddelandet säger MUF Skellefteås ordförande Johan Söderberg:

– Med partistämman har partiet lämnat många viktiga positioner gällande exempelvis en avreglerad arbetsmarknad och lägre skatter. Det är vi mycket kritiska till. Vi vill med böckerna påminna Reinfeldt och Borg om var moderaterna har sin ideologiska grund – i liberalismen.

De böcker vi skickar är Och världen skälvde av Ayn Rand till Fredrik Reinfeldt och Om folkens välstånd av Adam Smith till Anders Borg. I pressmeddelandet säger jag:

– Ayn Rand var en av frihetens främsta försvarare i USA på 1900-talet. Boken handlar om hur ett samhälle faller samman när det drabbas av socialismen. Med Och världen skälvde på nattduksbordet kanske Reinfeldt inser att det behövs mer ideologi och mindre pragmatism i svensk politik.

27 oktober 2007

Drogtester är integritetskränkande

En kristdemokratisk riksdagsledamot och de borgerliga gruppledarna i Upplands Väsby skriver i dag på DN debatt att gymnasieskolor bör tillåtas att göra tvångsdrogtester på sina elever, mot elevens och föräldrarnas vilja och för "deras eget bästa". Det brukar låta så när klåfingriga politiker och byråkrater vill göra grova inskränkningar i den enskildes personliga integritet. Det här är bland det värsta jag har hört på länge. Jag skulle inte vilja gå i skola i Upplands Väsby.

Friskolor och privatskolor bör naturligtvis ha rätt att ställa vilka krav de vill på eleverna, men de lär inte locka så många elever om de börjar med drogtester. För kommunala skolor är dock dylika tester fullständigt oacceptabla.

När ska politiker inse att den hårda linjen inte fungerar på narkotikaområdet? De har provat det i USA och sitter nu med en miljon fångar.

26 oktober 2007

Kravmaskiner får inte störa samhället

Strejk i Frankrike. Igen. Frankrike drabbas ännu en gång genom inställda flyg av sina starka fackföreningar och sin rigida arbetsrätt. Företag i situationen som Air France är i nu bör naturligtvis ha rätt, och bör utnyttja rätten, att ta in strejkbrytare. Ett högljutt särintresse får inte hota samhällets infrastruktur.

En person som löste detta galant och visade att samhället inte behöver vika sig för kravmaskiner (32 timmars arbetsvecka i det fallet; tidigare hade de strejkat till sig en 110-procentig löneökning) var Ronald Reagan. När 13 000 flygledare gick ut i strejk 1981 fick de 48 timmar på sig att återvända till arbetet. De som inte återvände, cirka 11 000 anställda, fick sparken och tilläts inte arbeta för federala myndigheter förrän 1996.

25 oktober 2007

Inga bidrag till invandrare är lösningen

MUF-ordföranden Niklas Wykman skriver i dag lite svårtolkat på Politikerbloggen. Vissa formuleringar hickar man till inför: "Den fria marknaden förmår inte att självt lösa integrationsproblemen. [...] Här behövs det mer politik [...]"

Niklas Wykman slår fast att vi bör "införa en fri arbetskraftsinvandring och en mer generös asylpolitik", vilket låter liberalt men i själva verket är det väldigt icke-liberalt att göra distinktionen mellan flykting- och arbetskraftsinvandring. Alla som vill bör få komma till Sverige, men ingen bör få några bidrag. På så sätt är invandrarna inte längre en kostnadspost för kommunerna och staten, och invandrarna själva har ansvar för att ordna sin försörjning. Då är fri invandring inget problem.

23 oktober 2007

EU slår mot mjukvarubranschen

Microsoft är ett fantastiskt företag. Sedan starten har det försett datoranvändarna med succé efter succé: Dos, Windows, Office, Internet Explorer, MSN Messenger. Dess operativsystem är så överlägset att 95 procent av alla datorer använder det trots konkurrenter som är gratis.

Tacken från EU för allt detta är sju miljarder kronor i böter och stöld av företagets viktigaste egendom – källkoden. Microsoft har gjort för bra program vilket EU-byråkraterna tycker ger dem rätt att bestraffa företaget för att ha "utnyttjat sin ledande ställning".

Effekten av detta skulle paradoxalt nog kunna bli att Microsofts ställning stärks ytterligare. Viljan hos exempelvis Sun att investera tungt i programvaruutveckling ökar knappast efter ett sådant här beslut där företag tvingas dela med sig av källkoden till andra som inte har betalat för den.

Det vi kan vara säkra på är i alla fall att vi datoranvändare är förlorare.

22 oktober 2007

Är moderaterna nyfikna på opinionen när den tycker fel?

I ett äldre inlägg efterlyste jag en undersökning om opinionens åsikter i olika frågor, som motvikt till den moderata partiledningens opinionsundersökning med ledande och vinklade frågor. I dag kom den, och den var helt objektiv i sin frågeställning:

"Tycker du att de fackliga organisationerna ska kunna vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som saknar fackligt anslutna medarbetare?"

84 procent av m-väljarna svarar nej och endast 10 procent ja. Det blir ett tungt argument för Niklas Wykman på partistämman på torsdag mot en partiledning som säger sig vilja lyssna på folket.

Statliga bolag – så illa var det

Timbro släppte häromdagen en rapport om privatisering av svenska statliga bolag. Visste du att staten har varit ägare i läkemedelsbolaget Pharmacia (nu en del av Pfizer), bensinbolaget OK, IT-konsulten Enator (nu sammanslaget med Tieto) och livsmedelsvarumärkena Bob och Felix?

Rapporten visar att förmodligen flest privatiseringar genomförts av socialdemokratiska regeringar, vilket illustrerar att politik främst handlar om att driva idéer och inte om att vinna val.

21 oktober 2007

Den amerikanska narkotikapolitiken har spårat ur

The Economist skriver i veckan om Kaliforniens ekonomiskt mest betydelsefulla gröda – cannabis. I mitt förra inlägg diskuterade jag orsakerna till brottslighet. Jag tror att narkotikapolitiken kan vara en del av orsaken till att Los Angeles County med tio miljoner invånare har tusen mord per år jämfört med Sveriges hundra. Siffrorna får ansikten i Los Angeles Times Homicide Blog, där detta inlägg är representativt:

"Juan Valadez, 18, a Latino young man, was shot several times, and his body was left scraped and bruised, after an attack at 41711 E. 106th Street in Palmdale at about 12:10 a.m. Sunday, Oct. 14. He died at the scene. The shooting occurred at a party, where an argument of some kind broke out."

Att drogen är olaglig gör att produktionen i hög grad styrs av kriminella gäng, som ofta utgörs av mer utsatta invandrare från Asien eller Latinamerika. Hanteringen av en illegal drog är i enlighet med erfarenheterna från 20-talets alkoholförbud en inkörsport till brottslighet, särskilt när narkotikabrottslingar jagas och bestraffas så hårt som i USA, med långa fängelsestraff i trånga och inhumana fängelser. Frånvaron av debatt i narkotikafrågan är besvärande eftersom den hårda linjen bevisligen inte fungerar.

20 oktober 2007

Tillväxt och jobb för mindre brottslighet

Det är inte ofta Ali Esbati håller med Expressens ledarsida. Ännu mer ovanligt är att jag håller med Ali Esbati. Men i dag hände det.

Expressens Johannes Forssberg menar att ungdomsvåldet har sociala orsaker och att det inte har ökat de senaste åren, vilket forskningen bekräftar (grafen visar allt våld, beräknat utifrån uppgifter från sjukhus).Forssberg avvisar också den vanliga tanken att alkoholen skulle vara orsak till brottslighet. De allra flesta har inga problem med sin alkoholkonsumtion och även den brottslighet som sker under alkoholpåverkan har sociala orsaker, det vill säga orsaken är låg inkomst. Det visas bland annat av jämförelser över tid, mellan länder och mellan grupper inom länder. Att ha som mål att minska totalkonsumtionen av alkohol är alltså helt missriktat. Mitt diagram nedan visar att det inte finns något som helst samband mellan brottslighet och alkoholkonsumtion i Sveriges kommuner.


Källa: Folkhälsoinstitutet

Om nu brottslighet har sociala orsaker, varför har då inte antalet brott minskat som exempelvis antalet självmord har minskat de senaste decennierna i takt med tillväxten?

En viktig orsak som man måste våga prata om är flyktinginvandringen på senare år. De cirka 15 procent av befolkningen som är första eller andra (båda föräldrarna utlandsfödda) generationens invandrare begår 49 procent av våldsbrotten. (Brottsförebyggande rådet)

Till en viss grad är högre brottslighet hos invandrare från fattigare länder något man måste räkna med. I genomsnitt kommer dessa att tjäna mindre än svenskar av exempelvis utbildningsskäl, och då att begå fler brott. Detta förvärras dock av Sveriges stelbenta arbetsmarknad som med höga ingångslöner stänger ute många invandrare. Ett jobb ger framtidstro, högre inkomst och chans att göra en klassresa. Receptet mot brottlighet kan alltså sammanfattas i tillväxt och arbete.


Källa: Los Angeles Times Homicide Report

18 oktober 2007

Vänstervriden undersökning från moderaterna

Stackars moderaternas pressavdelning. I dag presenterades en undersökning om väljarnas syn på moderaterna, där man i pressmeddelandet gjort en fin vinkling om att 95 procent av de moderata väljarna gillar förnyelse.

Men vad skriver TT? "Högst förtroende för Wetterstrand" i miljöfrågor. Inte alls vad man tänkt sig.

Å andra sidan är huvudsyftet med undersökningen inte pressklipp utan att skriva delegaterna till partistämman om någon vecka på näsan med. Hos de nya moderaterna handlar politik inte om att bilda opinion, föra fram nya idéer eller driva ett långsiktigt förändringsarbete av politiken. I stället frågar man vad medelväljaren tycker och gör det sedan till sin egen politik.

Själva undersökningen är en grundkurs i ledande frågor. Man frågar vad väljarna tycker om positiva begrepp som "förnyelse" och "utveckling" och när man frågar om bensinskattehöjningen poängteras det förstås att det handlar om att minska "utsläppen" (utan att specificera). Man ställer bensinskatten mot skatter på arbete utan att påpeka att pengarna som man använder till att köpa bensin för också har arbetats ihop, varför alla skatter är skatt på arbete.

När det kommer till arbetsrätten använder man det positivt laddade (och av socialisterna kapade) begreppet "rättigheter". Det är inte konstigt att svaren blir precis som man vill. En fråga handlar om Alliansens försörjningskrav för anhöriginvandrare.

Jag föreslår att MUF gör en egen opinionsundersökning med följande frågor:
  • Tycker du att det ska bli ännu dyrare för vanligt folk att använda bilen?
  • Anser du att moderaterna bör överge sin ideologi för kortsiktig populism?
  • Bör politikers och fackpampars makt över enskilda löntagare minska?
  • Är det rätt att avvisa flyktingars gamla föräldrar till Somalia och Afghanistan för att de inte har tillräckligt med pengar?

16 oktober 2007

PR-suktande AP-fond leder vägen mot planekonomi

Sjunde AP-fonden kritiserar bankerna för att ta för lite "etisk" hänsyn i icke-etiska fonder. Ett företag som man inte investerar i är Wal-Mart för påstådd kvinnodiskriminering i Guatemala. Wal-Mart har dock ingen verksamhet i Guatemala utan det är dess underleverantörer som får kritik. Det verkar märkligt att utesluta ett helt företag på grund av några underleverantörer. Det troliga är att Sjunde AP-fonden vill rida på en anti-Wal-Mart-våg.

Den andra grunden för att utesluta Wal-Mart är antifacklig verksamhet. Med tanke på fackföreningarnas destruktiva inverkan på ekonomin och arbetsmarknaden är motverkande av fackföreningar att betrakta som välgörenhet, och är dessutom något som företaget tjänar på.

Ett annat företag som man inte investerar i är Yahoo på grund av ett fall i Kina där Yahoo hjälpte myndigheterna att gripa en regimkritiker. Detta fall är av en helt annan art och instinktivt känner man naturligtvis att Yahoos agerande var fel, men samtidigt bör man ha en kritisk syn på saken och fundera över vilka val Yahoo har. Förmodligen får de inte verka i Kina om de inte följer lagarna där, och om de inte fanns i Kina skulle internetanvändarna vända sig till inhemska e-postoperatörer som tar ännu lättare på mänskliga rättigheter och integritet.

Allvarligast i detta är dock att Sjunde AP-fonden är en statlig fond som förvaltar pensionspengarna för alla som inte gjort ett aktivt val i det statliga premiepensionssystemet. Enligt lag ska de statliga AP-fonderna redovisa hur de verkar för god miljö och etik, men det får inte påverka avkastningen. Att utesluta vissa bolag på detta sätt påverkar otvivelaktigt avkastningen negativt eftersom valmöjligheterna blir färre för placerarna.

När AP-fonder sätter upp etiska placeringsregler innebär det en oacceptabel statlig styrning av företagen – ett steg mot planekonomi.

14 oktober 2007

Eberhard ryter till

Psykiatrichefen David Eberhard skriver bra på DN debatt i dag om självmord: tvärtemot alla svarta rubriker har självmorden minskat från 2 237 personer 1980 till 1 387 personer 2004. Antalet trafikdödade minskade som en jämförelse under samma period från 848 till 480.

Eberhard konstaterar också liksom jag själv gjorde för en vecka sedan att talet om ökade självmord bland unga är betydligt överdrivet och den tidsperiod som undersöktes var för kort för att man ska kunna dra några slutsatser.

Sifforna är dock naturligtvis fortfarande väldigt höga och en del av förklaringen till att minskningen inte varit större kan vara den som presenterades på samma debattsida i augusti i år. En professor skriver där att effektiva mediciner ratas i psykiatrin av ideologiska skäl, det vill säga eftersom politiker tycker att det är mycket finare när psykpatienter får ligga i en soffa och tala om sin barndom än mediciner och elbehandling som fungerar mycket bättre. Effekten blir att människor dör i onödan.

Boendenormer är förmynderi

Erik Svansbo håller med och Johan Sjölander håller inte med mitt förra inlägg om förhållandena för utländska gästarbetare. (SvD, DN)

Sjölander menar att jag gör skillnad på svenska och utländska arbetare. Det gör jag inte. Alla myndiga människor bör naturligtvis ha rätt att bo som de vill – även farligt, vilket är olagligt i dag. Att sätta upp normer för hur boendet ska se ut är ingenting annat är förmynderi eftersom man tvingas prioritera bättre boende före högre lön.

Några kommentatorer undrar om man inte bör följa den arbetsmiljölagstiftning som finns. Detta är en politisk blogg, inte en juridisk. Jag skriver om vilka lagar som bör finnas, inte hur de bör tillämpas.

Vad skulle svenskar säga om Storbritannien införde förbud mot att svenska ungdomar delar trånga lägenheter i London? Konsekvensen av det skulle bli dyrare boende och att färre åkte till London.

Kaliber försöker vifta bort det för dem besvärliga faktumet att arbetarna frivilligt valt att bo på detta sätt genom att försöka göra det till en köparfråga:

"Kanske ska vi vrida på problematiken? Se boendet som en konsumentfråga från köparperspektiv. Helt odramatiskt. Om en person köper till exempel polsk arbetskraft så är boendeförhållandet en del av det man köper. En del av slutsumman. Det är helt enkelt någonting som konsumenten av arbetskraften, till exempel husbyggaren, ska kunna ta del av och få kunskap om. För att sedan kunna fatta egna beslut om vad som kan ses som rätt eller fel."

Av samma anledning som jag avråder från köp av rättvisemärkta varor och personlig klimathänsyn så är löner och arbetsförhållanden fullständigt oväsentliga för köparen att bry sig om så länge som alla transaktioner är frivilliga från alla parter. Arbetaren har gjort det bästa valet utifrån sina valmöjligheter. Vill man göra något bra för sina medmänniskor finns Röda korset.

Statsradion slår till mot utländsk arbetskraft

Facken gnuggar händerna när statliga radioprogrammet Kaliber gör ett reportage om med svenska mått mätt dåliga boendeförhållanden för utländska byggarbetare, och TT och DN rapporterar lydigt.

Ingen av de intervjuade arbetarna säger att de ångrar att de kom till Sverige och reportern säger på ett ställe att arbetarna faktiskt är vuxna män som kan fatta beslut för sig själva. Men sedan går hon vidare till fackföreningsmänniskor och kommunbyråkrater som ojar sig över att arbetarna bor på det sättet. Vad har de med det att göra? Om jag arbetar och bor i ett annat land vill jag att det landets myndigheter inte ska bry sig om hur jag väljer att använda min inkomst (bättre boende kostar pengar) och hur jag vill bo.

Detta är återigen ett exempel på fackföreningar som vill gynna de enga medlemmarna på bekostnad av alla andra och på myndigheter som springer fackens ärenden genom att försvåra för utländsk arbetskraft så mycket som möjligt.

Goda nyheter från Polen

Liberala Medborgarplattformen som förespråkar platt skatt, privatisering av bolag och sjukvård, avreglerad arbetsmarknad och oberoende riksbank ser ut att gå framåt inför nästa veckas parlamentsval i Polen. Och det är de unga som vill ha liberala reformer. Krakow Post skriver om ett SMS som cirkulerar i Polen:

"Valet närmar sig. Landet måste räddas. Göm din mormors legitimation. Skicka vidare detta meddelande."

Varför man ska gömma mormors ID-kort? För att hon inte ska kunna rösta på konservativa Lag och rättvisa.

09 oktober 2007

Nu får det vara nog!

Den moderata partistyrelsen säger nej till marknadshyror. Inte nog med att de anammar ett socialistiskt system som gör att människor med kontakter kan bo billigt på Östermalm på bekostnad av andra, de vill också tysta de egna gräsrötterna:

"Vi stänger den diskussionen", säger Lars Lindblad till DN.

Partiledningens försök att kväsa den interna debatten och få rättning i ledet (Gunilla Carlsson frågade exempelvis en samling norrländska moderater om de talade "tillräckligt väl om välfärden") kommer att slå tillbaka på partiet. Om inte den inslagna kursen ändras kommer partiets att drabbas av medlemsfall. Trots fortsatt vänstersväng kommer moderaterna förmodligen att ha svårt att inte gå tillbaka i valet 2010, och då står man där med ett partiprogram som liknar folkpartiets, en liten medlemskår och ett svagt väljarstöd.

Jag kommer att fortsätta att propagera för marknadshyror oavsett vad partitoppen vill. Ett uttalande av en vietnamesisk statstjänsteman kan vara belysande: "Amerikanarna kunde inte förstöra Hanoi genom att bomba sönder staten under kriget, men vi har förstört vår stad genom våra låga [reglerade] hyror."

08 oktober 2007

Anders Borgs feltänk

Anders Borg vill inte avskaffa värnskatten på höga inkomster, säger han till DN. I stället vill han satsa på "barnomsorgen, skolan och vården". Att hans skattesänkningar procentuellt sett mest gynnar låginkomsttagarna och därmed blir ytterligare en bestraffning för de som utbildar sig och gör karriär försvarar han med argumentet att man måste sänka arbetslösheten.

Borgs fel är att han utgår ifrån ett socialdemokratiskt system. Ett system där välfärden inte kan finansieras på annat sätt än genom skatten. Varför inte sänka skatten, sänka anslagen och låta människor själva betala, åtminstone delvis, för dagis eller skola?

I budgetpropositionen konstaterar Finansdepartementet att löneökningar fram emot nästa val förväntas höja arbetslösheten, helt i enlighet med lagen om utbud och efterfrågan. Ju högre pris, desto mindre efterfrågan – arbetslöshet.

Vad Anders Borg och hans departement inte låtsas om är att löneökningarna inte alls är någon extern faktor som politiken inte kan påverka. Fackföreningarnas makt och kollektivavtalens giltighet kommer av staten. Om staten minskar fackens inflytande kommer löneökningarna att bli mindre, och arbetslösheten likaså.

07 oktober 2007

Självmorden minskar - vad skriver DN?

I torsdags presenterade Socialstyrelsen sin preliminära dödsorsaksstatistik. Socialstyrelsen visar trenden för de senaste tio åren, och siffrorna är positiva för de flesta grupper. Narkotika- och trafikdödade av båda könen har minskat, och alkoholdödsfallen ligger kvar på samma nivå som förr. Självmorden fortsätter att minska bland män och är ganska oförändrade bland kvinnor.

Bland yngre kvinnor har dock antalet självmord ökat med något tiotal och dragit upp dödstalen. Bland all positiv statistik är det denna treåriga "trend" som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet väljer att lyfta fram: "Självmord ökar bland unga kvinnor".

02 oktober 2007

Är slopat barnbidrag för rika radikalt?

Christer Mellstrand, ordförande för Stureplanscentern, säger i dagens Svenska Dagbladet att barnbidraget bör inkomstprövas så att inte höginkomsttagare får det. SvD framställer det som mycket radikalt och får Alliansen att unisont såga förslaget.

En riktig liberal skulle naturligtvis vilja avskaffa barnbidraget. Jag vet inte om MUF har tagit ställning till det, men jag blir förvånad om vi vill ha kvar det. Om vi ska ha ett välfärdssystem bör det vara riktat till dem som behöver det, likt socialbidraget. Som det är nu omfördelas ju 80 procent av vad Medelsvensson betalar i skatt tillbaka till honom själv. Sveriges välfärdssystem handlar om särintressen och byråkrati, inte om välfärd eller solidaritet.