08 oktober 2007

Anders Borgs feltänk

Anders Borg vill inte avskaffa värnskatten på höga inkomster, säger han till DN. I stället vill han satsa på "barnomsorgen, skolan och vården". Att hans skattesänkningar procentuellt sett mest gynnar låginkomsttagarna och därmed blir ytterligare en bestraffning för de som utbildar sig och gör karriär försvarar han med argumentet att man måste sänka arbetslösheten.

Borgs fel är att han utgår ifrån ett socialdemokratiskt system. Ett system där välfärden inte kan finansieras på annat sätt än genom skatten. Varför inte sänka skatten, sänka anslagen och låta människor själva betala, åtminstone delvis, för dagis eller skola?

I budgetpropositionen konstaterar Finansdepartementet att löneökningar fram emot nästa val förväntas höja arbetslösheten, helt i enlighet med lagen om utbud och efterfrågan. Ju högre pris, desto mindre efterfrågan – arbetslöshet.

Vad Anders Borg och hans departement inte låtsas om är att löneökningarna inte alls är någon extern faktor som politiken inte kan påverka. Fackföreningarnas makt och kollektivavtalens giltighet kommer av staten. Om staten minskar fackens inflytande kommer löneökningarna att bli mindre, och arbetslösheten likaså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar