10 oktober 2007

Bevare oss från finansen!

Finansdepartementet driver nu igenom samma gröna skatteväxling som den rödgröna röran genomförde efter påtryckningar från miljöpartiet och kritiserades för. Dessutom vill finansminister Borg höja skatten på alkohol och tobak, allt för den heliga sysselsättningen.

Vad till synes nationalekonomiskt rationelle Borg glömmer i detta fall är att alkohol, tobak och bensin köps för beskattade pengar som någon arbetat in. Skatt på dessa varor är också en skatt på arbete.

Möjligen går det att nationalekonomiskt motivera någon typ av skatt på alkohol och tobak eftersom alla medborgare tvingas in i ett skattefinansierat sjukvårdssystem. Det är dock knappast moraliskt berättigat att lägga en pålaga på medborgarna för att kompensera för dåliga effekter av den första pålagan. Två fel gör inte ett rätt.

Ytterligare höjd koldioxidskatt är dock helt omöjligt att vetenskapligt motivera, även om den förstärkta växthuseffekten tas med i beräkningen. Enligt ett av FN uträknat genomsnitt av beräkningar av en lämplig förorenaren-betalar-skatt bör bensinskatten uppgå till 22 öre per liter, enligt Björn Lomborg till 4-25 öre per liter. Dessutom är en svensk koldioxidskatt helt värdelös om den inte matchas av en likadan skatt i USA, Kina, Indien och andra länder. Så länge dessa länder inte inför samma skatt som Sverige bör vår koldioxidskatt vara noll.

Nej, detta handlar om att rida på en tillfällig klimatvåg och fiska i grumliga vatten genom att spela på tillväxt- och utvecklingsfientliga stämningar. Som jag skrivit förut, det kommer en backlash för partitoppen.

Via Mattias Svensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar