14 oktober 2007

Eberhard ryter till

Psykiatrichefen David Eberhard skriver bra på DN debatt i dag om självmord: tvärtemot alla svarta rubriker har självmorden minskat från 2 237 personer 1980 till 1 387 personer 2004. Antalet trafikdödade minskade som en jämförelse under samma period från 848 till 480.

Eberhard konstaterar också liksom jag själv gjorde för en vecka sedan att talet om ökade självmord bland unga är betydligt överdrivet och den tidsperiod som undersöktes var för kort för att man ska kunna dra några slutsatser.

Sifforna är dock naturligtvis fortfarande väldigt höga och en del av förklaringen till att minskningen inte varit större kan vara den som presenterades på samma debattsida i augusti i år. En professor skriver där att effektiva mediciner ratas i psykiatrin av ideologiska skäl, det vill säga eftersom politiker tycker att det är mycket finare när psykpatienter får ligga i en soffa och tala om sin barndom än mediciner och elbehandling som fungerar mycket bättre. Effekten blir att människor dör i onödan.

2 kommentarer:

  1. Markus Heilig som skrev artikeln Du refererar till är inte professor, däremot har Du rätt i att psykofarmaka och ECT är bra och nödvändiga inom sjukvården, liksom även samtal kan vara, det ena utesluter inte det andra.

    SvaraRadera
  2. Jo, det gäller att hitta en bra mix naturligtvis. Överdriven användning av medicin och elbehandling är ju inte bra heller, särskilt om det handlar om tvångsvård.

    SvaraRadera