29 oktober 2007

Moderaterna får inte tappa sina visioner

I dag skriver jag och MUF Skellefteås ordförande Johan Söderberg om "nya moderaterna" i en insändare i tidningen Norra Västerbotten:

Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på decennier. Regeringen har genomfört flera justeringar av skatte- och bidragssystem som har gett en engångseffekt i arbetslöshetsstatistiken och varit en del i sysselsättningsökningen.

Det saknas dock reformer som kan trygga sysselsättningen och tillväxten på lång sikt. En bra ledare bör gå före sin tid med radikala förslag och ha visioner för framtiden. Detta saknar vi hos dagens moderater. Inför partistämman som ägde rum förra veckan har partistyrelsen föreslagit avslag på alla motioner som vill verka i en liberal riktning på skatte- eller jobbområdena. Det finns flera exempel på områden där Alliansen bedriver en i stort sett socialdemokratisk politik med förutsägbart dåligt resultat.

Alliansens skattesänkningar ("jobbavdraget") har gett låginkomsttagare en procentuellt många gånger större skattesänkning än höginkomsttagare, det vill säga progressiviteten i skattesystemet har ökat. En bra princip är att alla betalar samma andel av lönen i skatt, så kallad platt skatt. Det måste löna sig att skaffa en utbildning och anstränga sig på jobbet. Den moderatledda regeringen går nu genom jobbavdraget i helt motsatt riktning, vilket för oss som moderater känns märkligt.

Finansminister Anders Borg (m) brukar säga att den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar bra. Men i hans budgetproposition för 2008 kan man läsa att regeringen beräknar att arbetslösheten kommer att börja öka lagom till nästa val år 2010. Anledningen? Fackföreningarnas hutlösa löneökningar, som genom kollektivavtalen påtvingas alla som jobbar och höjer trösklarna för ungdomar och invandrare.

Följden av en arbetsmarknad i fackföreningarnas grepp är att de som är inne på arbetsmarknaden gynnas på bekostnad av dem som står utanför. Regeringen måste våga ta striden med de mäktiga fackföreningsledare och byråkrater som tjänar på det system vi har i dag för att bryta utanförskapet.

I moderaternas interna debatt kommer vi att stå upp för låga skatter och en fri arbetsmarknad, så att det kan fortsätta gå bra för Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar