16 oktober 2007

PR-suktande AP-fond leder vägen mot planekonomi

Sjunde AP-fonden kritiserar bankerna för att ta för lite "etisk" hänsyn i icke-etiska fonder. Ett företag som man inte investerar i är Wal-Mart för påstådd kvinnodiskriminering i Guatemala. Wal-Mart har dock ingen verksamhet i Guatemala utan det är dess underleverantörer som får kritik. Det verkar märkligt att utesluta ett helt företag på grund av några underleverantörer. Det troliga är att Sjunde AP-fonden vill rida på en anti-Wal-Mart-våg.

Den andra grunden för att utesluta Wal-Mart är antifacklig verksamhet. Med tanke på fackföreningarnas destruktiva inverkan på ekonomin och arbetsmarknaden är motverkande av fackföreningar att betrakta som välgörenhet, och är dessutom något som företaget tjänar på.

Ett annat företag som man inte investerar i är Yahoo på grund av ett fall i Kina där Yahoo hjälpte myndigheterna att gripa en regimkritiker. Detta fall är av en helt annan art och instinktivt känner man naturligtvis att Yahoos agerande var fel, men samtidigt bör man ha en kritisk syn på saken och fundera över vilka val Yahoo har. Förmodligen får de inte verka i Kina om de inte följer lagarna där, och om de inte fanns i Kina skulle internetanvändarna vända sig till inhemska e-postoperatörer som tar ännu lättare på mänskliga rättigheter och integritet.

Allvarligast i detta är dock att Sjunde AP-fonden är en statlig fond som förvaltar pensionspengarna för alla som inte gjort ett aktivt val i det statliga premiepensionssystemet. Enligt lag ska de statliga AP-fonderna redovisa hur de verkar för god miljö och etik, men det får inte påverka avkastningen. Att utesluta vissa bolag på detta sätt påverkar otvivelaktigt avkastningen negativt eftersom valmöjligheterna blir färre för placerarna.

När AP-fonder sätter upp etiska placeringsregler innebär det en oacceptabel statlig styrning av företagen – ett steg mot planekonomi.

1 kommentar:

  1. Ja. Jag håller helt klart med dig. Självklart är ökad avkastning det enda som är viktigt. I övrigt kan företag bete sig precis hur de vill och använda sina krigskistor för att påverka frågor som medborgare knappt längre kan påverka via sin röstlott.

    Du visar rätt tydligt via dina åsikter att du inte tar något som helst personligt ansvar trots att du troligtvis är en tydlig kugge i kedjan som uppmuntrar stora företag att totalt ignorera frågan om externaliteter.

    SvaraRadera