20 oktober 2007

Tillväxt och jobb för mindre brottslighet

Det är inte ofta Ali Esbati håller med Expressens ledarsida. Ännu mer ovanligt är att jag håller med Ali Esbati. Men i dag hände det.

Expressens Johannes Forssberg menar att ungdomsvåldet har sociala orsaker och att det inte har ökat de senaste åren, vilket forskningen bekräftar (grafen visar allt våld, beräknat utifrån uppgifter från sjukhus).Forssberg avvisar också den vanliga tanken att alkoholen skulle vara orsak till brottslighet. De allra flesta har inga problem med sin alkoholkonsumtion och även den brottslighet som sker under alkoholpåverkan har sociala orsaker, det vill säga orsaken är låg inkomst. Det visas bland annat av jämförelser över tid, mellan länder och mellan grupper inom länder. Att ha som mål att minska totalkonsumtionen av alkohol är alltså helt missriktat. Mitt diagram nedan visar att det inte finns något som helst samband mellan brottslighet och alkoholkonsumtion i Sveriges kommuner.


Källa: Folkhälsoinstitutet

Om nu brottslighet har sociala orsaker, varför har då inte antalet brott minskat som exempelvis antalet självmord har minskat de senaste decennierna i takt med tillväxten?

En viktig orsak som man måste våga prata om är flyktinginvandringen på senare år. De cirka 15 procent av befolkningen som är första eller andra (båda föräldrarna utlandsfödda) generationens invandrare begår 49 procent av våldsbrotten. (Brottsförebyggande rådet)

Till en viss grad är högre brottslighet hos invandrare från fattigare länder något man måste räkna med. I genomsnitt kommer dessa att tjäna mindre än svenskar av exempelvis utbildningsskäl, och då att begå fler brott. Detta förvärras dock av Sveriges stelbenta arbetsmarknad som med höga ingångslöner stänger ute många invandrare. Ett jobb ger framtidstro, högre inkomst och chans att göra en klassresa. Receptet mot brottlighet kan alltså sammanfattas i tillväxt och arbete.


Källa: Los Angeles Times Homicide Report

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar