11 oktober 2007

Utsläppsminskningar är en förlust på kort sikt

Min femte klimatinsändare i Norra Västerbotten och den trettonde totalt sedan jag initerade debatten i augusti publicerades i dag:

Balderskolans miljöklass svänger i NV 3/10 från sin tidigare åsikt att minskade koldioxidutsläpp ger bättre hälsa. De har insett att en god ekonomi, sjukvård och utbildning genererar koldioxidutsläpp.

Det är intellektuellt ohederligt att påstå att en minskning av koldioxidutsläppen är något vi tjänar på kortsiktigt. Hela klimatfrågan handlar om en avvägning mellan kostnader i dag för att minska koldioxidutsläppen och kostnader i morgon för en varmare värld. Under mitt besök hos miljöklassen fick jag aldrig något svar på hur man ska göra denna avvägning om koldioxiden inte får prissättas.

En korrekt prissättning gör att avvägningen blir optimal, och därmed onödiggörs alla andra utsläppsminskande åtgärder, politiska eller personliga.

Mitt svar till Eje Marklund (3/10) är att mina åsikter inte delas av moderaterna eller av alliansregeringen, vilket bland annat visas av miljöbilspremien och klimatmiljarden. Moderata ungdomsförbundet har högt i tak och debatt uppskattas alltid även om åsikterna inte nödvändigtvis delas av alla dess företrädare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar