03 november 2007

"Man blir inte lycklig av pengar." Pol Pot håller nog med.

"Trendstrategen" Christina Chen skrev i gårdagens Aftonbladet den vanliga civilisationskritiska smörjan om att "den industriella utvecklingen och vår attityd till konsumtion har lett till att vi sedan dagens pensionärer var 10 år lyckats köra jordens tillstånd i botten".

Chen menar att "vattennivån kommer att stiga, klimatet bli varmare, råvarupriserna stiga, skördarna mer oberäkneliga". De två sista påståendena finns inget vetenskapligt belägg för. Råvarupriserna har stadigt sjunkit på nästan alla områden det senaste seklet. Genom fortsatt teknikutveckling kommer priserna att fortsätta sjunka i framtiden. Det har aldrig gått fortare än på 2000-talet att arbeta ihop en liter bensin. Om någon med kunskap om branschen verkligen trodde att priserna skulle stiga, varför lägger de inte då upp enorma lager med exempelvis metaller?

Skördarna stiger på många håll i världen. Problemet i i-länderna är snarare att det produceras för mycket. En stor del av jordbruksmarken i Sverige används för att föda exempelvis hästar. Om det skulle behövas mer livsmedel är det bara att utfordra hästarna på annat sätt eller ta obrukad mark i anspråk.

Världsproduktionen av vete, majs och ris:


Inflationsjusterat vetepris:


"Kommer de 8,1 miljarder kronor som vi spenderar på tv-apparater i år verkligen att göra oss lyckligare?" undrar Chen.

Det stora felet som begås när personer med ovanifrånperspektiv ojar sig över hur alla andra prioriterar materiella saker före annat är att det handlar om ett val. Vi väljer att arbeta lite extra för att ha råd med en ny tv före att gå ner i arbetstid och i stället spendera mer tid med barnen. Christina Chen tycks mena att människor inte väljer rätt om de får frihet att välja själva, varför staten kan göra människor lyckligare med tvång. Dragna till sin spets var det den typen av idéer som ledde till folkmordet i Kambodja på 1970-talet, då kommunistpartiet (ivrigt påhejat av den svenska vänstern) ville skapa ett idealsamhälle utan industrier, städer eller modern teknik.

Påståendet att mer välstånd inte gör oss lyckligare som samhälle är dessutom inte sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar