06 november 2007

Om FRA i MUF Västerbottens tidning

I det nya numret av MUF Västerbottens medlemstidning Högerhänt finns bland annat nedanstående artikel av mig själv om Försvarets radioanstalts utökade möjligheter till avlyssning. Läs också Johan Söderbergs försvar för FRA-lagen.

Nej till Bodströmsamhället

Regeringens förslag om utvidgad signalspaning har mött kraftig kritik från ledarsidor, liberala debattörer, ungdomsförbund, Advokatsamfundet, Justitiedepartementet och Säkerhetspolisen (Säpo).

Ironiskt nog är det förre justitieministern, Thomas Bodström (s), som har gjort att beslutet inte kan fattas. Bodström kritiserades på sin tid för att vilja införa Bodströmsamhället där övervakningen av medborgarna är ständigt närvarande. Nu är det socialdemokraternas motstånd som har gjort att vi som värnar demokratins principer fått till nästa sommar på oss att framföra vår syn innan beslutet tas.

Det är lätt att se att förslaget strider mot det fria samhällets principer på flera plan. Bland annat måste de företag som äger datakablar över gränserna tvingas till att lämna ut informationen, vilket kränker deras äganderätt.

Det största problemet är dock den enorma inskränkningen av varje människas rätt till privatliv. All kommunikation som korsar gränsen kommer att skannas efter misstänkta ord. Detta innefattar bland annat MSN och till och med moderaternas interna kommunikationssystem. Google har förklarat att de inte kommer att placera några servrar i Sverige om förslaget går igenom.

Principen i rättsstater är att alla är oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Att personer som inte tänkt en brottslig tanke i sitt liv systematiskt ska avlyssnas är helt orimligt. Buggning och avlyssning bör bara tillåtas efter att en domstol konstaterat att det finns en misstanke mot personen.

Kampen för individens rättigheter och demokrati har pågått i århundraden med framgång och bakslag. Trenden har alltid varit positiv, men varje tum som det fria samhällets principer tvingas tillbaka är ett nederlag. Vi tar striden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar