15 november 2007

Privatisera nationalparkerna!

Tidskriften Fokus berättar om hur miljöfrälsta miljardärer köper upp mark i olika delar av världen för att skydda den från exploatering. Detta är en mycket positiv utveckling som visar att tillväxt och äganderätt är nyckeln till att skydda den biologiska mångfalden och unika urskogar.

Detta visar också att det är möjligt att privatisera världens nationalparker. Med ett liberalt system blir miljöhänsynen beroende av att folk faktiskt är beredda att betala vad den kostar, inte av populistiska politiker som rider på tillväxtfientliga strömningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar